Zakończyliśmy obrady piętnastej, dorocznej Konferencji OSKKO, w której wzięło udział ponad 650 dyrektorów szkół, liderów oświatowych, urzędników państwowych i samorządowych. Odbyła się ona w dniach 2-4 marca 2018 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w Konferencji OSKKO zaprosiliśmy wszystkie* osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty.

Celem naszego spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyszło nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Odbyliśmy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady.

Spotkaliśmy się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabrakło czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów - po ośmiu latach przerwy dla uczestników Konferencji OSKKO zagrał i zaśpiewał Piotr Bukartyk z zespołem.

Zapraszamy do relacji z obrad.

Dziękujemy, że byliśmy razem w Krakowie.

Partnerzy merytoryczni

 

 

Partnerzy medialni


Partnerzy Konferencji

 

Relacja z obrad Konferencji

DYSKUSJA WS. STANOWISKA KONFERENCJI.

przejdź do relacji >>>

TRUDNE SPRAWY – JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI, JAK SIĘ BRONIĆ W OBLICZU KONFLIKTU, ROSZCZEŃ. JAK OCALIĆ AUTORYTETY.
Dyskusja.

przejdź do relacji >>>

CO ZROBIĆ Z BŁĘDAMI WYCHOWAWCZYMI W SZKOLE?

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

przejdź do relacji >>>

„MOI FANI SĄ DLA MNIE RODZINĄ, CZĘŚCIĄ MNIE” – CZEGO MOŻEMY DOWIEDZIEĆ SIĘ OD MŁODYCH INTERNAUTÓW SZCZEGÓLNIE AKTYWNIE/POZYTYWNIE KORZYSTAJĄCYCH
Z INTERNETU?

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Marta Witkowska (Zespół Edukacji i Szkoleń NASK).

przejdź do relacji >>>

PRZYWÓDZTWO FACYLITUJĄCE JAKO PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNE.

Dr Herman Siebens. Antwerpia, Belgia.

przejdź do relacji >>>

JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESYWNYM UCZNIEM.
Dr n. hum. Ewa Sokołowska

przejdź do relacji >>>

PROTOKOŁY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ – PRAWO I PRAKTYKA.
Izabela Leśniewska, OSKKO.

przejdź do relacji >>>

KALENDARZ DYREKTORA 2017/18. AKTUALIZACJA PRAWA. ZADANIA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KALENDARZU ROKU SZKOLNEGO.

Ewa Halska, Prezes OSKKO.

przejdź do relacji >>>

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI.

Marcin Konrad Jaroszewski, OSKKO, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

przejdź do relacji >>>

PO CO WYCHOWYWAĆ DZIECI, KTÓRE I TAK SĄ GRZECZNE, CZYLI CO SZKOŁA MA DO ZAPROPONOWANIA TYM, KTÓRZY NIE ROZRABIAJĄ?

Aleksander Pawlicki, Szkoła Edukacji PAFW i UW.

przejdź do relacji >>>

OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.

Katarzyna Sieradzan, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie, ekspert zespołu MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

przejdź do relacji >>>

CO NAM GROZI W CYBERPRZESTRZENI – CZYLI CYBERZAGROŻENIA W PRACY NAUCZYCIELA.  

Artur Markiewicz, www.cyberkurs.online.

przejdź do relacji >>>

SZKOLENIE ZUS DLA DYREKTORÓW i NAUCZYCIELI
Grażyna Mleko, Kierownik Inspektoratu ZUS Kraków – Podgórze.

przejdź do relacji >>>

MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY EDUKACJI FILMOWEJ WE WZMACNIANIU WYCHOWAWCZEJ ROLI SZKOŁY.

Anna Równy, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

przejdź do relacji >>>

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W PRAKTYCE.

Małgorzata Niewodowska, dyrektor Specjalistycznej Poradni* Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, Renata Flis, doradca metodyczny ds. wspomagania szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

przejdź do relacji >>>

NAŁOGOWE KORZYSTANIE ZE SMARTFONÓW - WYZWANIE DLA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI E-UZALEŻNIEŃ
Dr Maciej Dębski, FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG.

przejdź do relacji >>>

MOTYWACJA ZESPOŁU, CZYLI PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO.

Gabriela Fejkiel, Froebel.pl.

przejdź do relacji >>>

NIEOCENIONE MOŻLIWOŚCI UCZNIA - O OCENIANIU, MOŻLIWOŚCIACH I MOTYWACJI
Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault.

przejdź do relacji >>>

PRACA DOMOWA. ZADAWAĆ, CZY NIE?

Joanna Jasiak, dyrektor szkoły, trener CEO, członek OSKKO, Urszula Opłocka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 we Wrocławiu.

przejdź do relacji >>>

ILE TAK NAPRAWDĘ KOSZTUJE DARMOWE - CZYLI PRZEGLĄD BEZPŁATNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OŚWIATY. 

Lech Wikaryjczyk, Learnetic S.A.

przejdź do relacji >>>

OBOWIĄZKI DYREKTORA JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

Tomasz Paprocki, Abifusion24.pl

przejdź do relacji >>>

„MENADŻER OŚWIATY” – MODNE HASŁO CZY PILNA POTRZEBA NASZYCH CZASÓW?
Jarosław Filipczak
, Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J.

przejdź do relacji >>>

LICZYMY NA MATEMATYKĘ. JAK WSPOMAGAĆ EDUKACJĘ W EPOCE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

Dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US (Kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki IM WMF US, ekspert MEN i NASK), Anna Szydłowska, koordynatorka Programu Wsparcia Edukacji Casio.

przejdź do relacji >>>

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W PRACY WSPÓŁCZESNEGO MENADŻERA
Wykład. Praktyczny pokaz wykorzystania nowych technologii.

przejdź do relacji >>>

GDYBY BABCIA MIAŁA WĄSY…, CZYLI CO FAKTYCZNIE WPŁYWA NA JAKOŚĆ EDUKACJI.

Małgorzata Rozpara, Pearson, ośrodek badawczy Oxford Martin School.

przejdź do relacji >>>

DORADZTWO ZAWODOWE - JAKIE POMOCE WYKORZYSTAĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ, A JAKIE W PONADPODSTAWOWEJ.
Renata Dankowska
, PROGRA.

przejdź do relacji >>>

OD DEPRESJI DO AUTOAGRESJI LUB SAMOUSZKODZENIA –ZROZUMIEĆ, ABY MĄDRZE POMAGAĆ? LUB SAMOUSZKODZENIA – TYLKO UCZNIOWSKA MODA?

Małgorzata Łuba, http://www.2be.edu.pl/

przejdź do relacji >>>

REWOLUCYJNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.
Maciej Tarczoń.

przejdź do relacji >>>
ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI W POLSCE ODPOWIEDZIĄ NA OCZEKIWANIA SPOŁECZNE I ZMIANY GOSPODARCZE. przejdź do relacji >>>

*Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (4 marca 2018 r.), odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).

 

 


Specjalnie dla Uczestników, drugiego dnia Konferencji, w Klubie Studio
odbył się
koncert Piotra Bukartyka z zespołem.


Wystawcy

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 3-5 marca 2017 r.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl