Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na czternasta, doroczną Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych,
która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Do udziału w Konferencji OSKKO zapraszamy wszystkie* osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty.

Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyjdzie nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Planujemy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego** - seminaria, warsztaty, wykłady.

Spotkamy się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabraknie czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów. Nie zabraknie programu kulturalnego: po raz trzeci w historii Konferencji odbędzie się, tylko dla nas, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami.

Do zobaczenia w Krakowie.

*Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (5 marca 2017 r.), odbędzie się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).
**Program zajęć ogłosimy wkrótce.

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbędzie się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 4-6 marca 2016 r.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl