PROTOKOŁY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ – PRAWO I PRAKTYKA.
Seminarium. Izabela Leśniewska, OSKKO.

Spotkanie poświęcone protokołowaniu zebrań rady pedagogicznej, uregulowaniom wewnątrzszkolnym, propozycjom zapisów w statutach oraz regulaminach rady pedagogicznej rozpoczęło się od przedstawienia zebranym uczestnikom XV Konferencji OSKKO najważniejszych podstaw prawnych, mówiących o tym, co powinien zawierać każdy statut szkolny. Zdaniem prelegentki Ustawa Prawo Oświatowe nakazuje umieszczenie m.in. kompetencji rady pedagogicznej, zasad odbywania się głosowań oraz przeprowadzania nadzoru pedagogicznego.

Izabela Leśniewska na przykładzie szkoły w Radomiu pokazała przykładowe zapisy znajdujące się w statucie oraz regulaminach. Odnosiły się one do istoty tego, co dzieje się po głosowaniu tajnym. Na przykładzie placówki oświatowej, którą kieruje, wskazała na znaczenie niszczenia kart głosowań po ustaleniu przez komisję ostatecznego wyniku.

Prelegentka zwróciła również uwagę, że dzięki innowacjom technologicznym takim jak np. pojawienie się i wykorzystywanie dziennika elektronicznego, kwestia głosowań może zostać przeniesiona do sieci poprzez system ankiet. Dzięki takiemu rozwiązaniu spełniona zostaje zasada tajności. Ważne jej zdaniem jest też to, żeby dyrektor wyznaczył odpowiedni skład komisji do spisania protokołów w ciągu 14 dni od zebrania rady pedagogicznej a także poinformował członków kadry o możliwości wysłania uwag do sporządzonego sprawozdania.

Izabela Leśniewska zachęciła zebranych członków OSKKO do przeczytania (w momencie tworzenia statutów lub protokołów) książki „Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego” napisanej przez Ewę Czechowicz. Poinformowała również, że nie obowiązuje wymóg tworzenia sprawozdania co pół roku i zachęciła do nietworzenia zbędnej dokumentacji.

Na koniec spotkania prelegentka pokazała zebranym dyrektorom kilka przykładowych sprawozdań oraz najważniejsze fragmenty ustaw, które każda kierująca szkołą osoba powinna mieć pod ręką, zachęciła do korzystania z dziennika elektronicznego a także dostępnych w nim opcji do tworzenia notatek np. ze spotkań z rodzicami uczniów.