Partnerzy Konferencji

VULCAN od ponad 25 lat kreuje standardy zarządzania polską oświatą. Nasze idee – arkusz organizacyjny, elektroniczny nabór, elektroniczne wypełnianie świadectw, plan lekcji – to dzisiaj rozwiązania powszechnie stosowane w szkołach.

Tworząc rozwiązania dostosowujemy je do potrzeb i wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć zarządzający oświatą. Innowacyjne produkty ułatwiają codzienną pracę i podejmowanie decyzji. Dążymy do jak najlepszej organizacji oświaty. Nasze analizy i usługi i doradcze wspomagają menedżerów na każdym szczeblu zarządzania.

Ludzie są najcenniejszym kapitałem w każdej organizacji. Ich rozwój wspieramy, elastycznie dopasowując szkolenia do bieżących potrzeb.

Korzystając z mobilnych rozwiązań, gwarantujemy możliwość takiego kontaktu szkoły z rodzicami, jakiej oczekuje współczesny rodzic.

Pozycję lidera zdobyliśmy dzięki zaangażowaniu i pasji wielu ludzi.

Innowacyjność, kreowanie nowych rozwiązań, efektywne partnerstwo w tworzeniu przyszłości oświaty - to nasze najważniejsze cele.

Bycie liderem zobowiązuje. Zmieniamy się, aby być zawsze blisko naszych klientów i najpełniej wspierać ich w codziennym dążeniu do celu.


Działamy na rzecz podniesienia jakości pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli. Ta profesjonalizacja ma tworzyć kulturę organizacji i pracy szkoły dającą się przedstawić jako systemy zapewniania jakości, w tym jakości uczenia się uczniów.
 

Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieramy współpracę nauczycieli w zespołach. Program Szkoła Ucząca Się od 2000 roku prowadzą: Centrum Edukacji Obywatelskiej i  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 

Łącznie w ciągu 17 lat SUS objął swoimi bezpośrednimi działaniami ponad 3500 szkół. Zorganizowano szkolenia dla blisko 100 tys. nauczycieli i dyrektorów. Większość szkół uczestniczących w programie znajduje się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.


Froebel.pl to zespół edukatorów, nauczycieli, pedagogów i naukowców, wdrażających i realizujących założenia pedagogiczne F. Froebla.

Program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy podkreśla niezastąpioną wartość zabawy i towarzyszący jej śpiew, ruch oraz recytację.

To właśnie poprzez zabawę dzieci uczą się najefektywniej, bez presji poznają otaczający świat, odnajdują swoje role społeczne, odkrywają talenty i predyspozycje. 

Udowadniamy, że nauka nie musi być nudna i monotonna, wręcz przeciwnie - można się przy niej świetnie bawić. Dzięki pracy z materiałami dydaktycznymi - darami, dzieci rozwijają wyobraźnię przestrzenną, uczą się poszukiwania nowych rozwiązań i nieszablonowego myślenia, a nauczyciele - mają możliwość wdrażania ciekawych koncepcji, opartych na kreatywnym myśleniu. 

Dzięki naszemu przedsięwzięciu każde przedszkole i placówka oświatowa otrzymuje możliwość przystąpienia do programu w dowolnym czasie na wybranych przez siebie warunkach.


Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie  FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG przyczynia się do odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.
 

Dążymy do tego, aby wszelkie działania przez nas podejmowane doprowadzały do poprawy jakości życia wszystkich członków społeczności lokalnej.


  

„PERKOZ” to murowany, całoroczny, dwukondygnacyjny obiekt hotelowy. Leży na półwyspie w centrum lasu, nad wielkim bardzo czystym jeziorem Pluszne, na pograniczu dwóch krain geograficzno-historycznych: Warmii i Mazur. Ośrodek posiada dogodne położenie komunikacyjne – jest położony zaledwie 8 km od głównej szosy z Warszawy do Gdańska i Olsztyna. Ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Proponuje następujące formy rekreacji i wypoczynku: konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, pobyty rodzinne, formy harcerskie, Zielone Szkoły, pobyty dla dzieci i młodzieży, obozy.


Szkolenia (otwarte i zamknięte) przeznaczone dla osób zarządzających placówkami oświatowymi. Zagadnienia: • Jakie są sposoby radzenia sobie z trudnościami w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów? • Jak stawiać cele i określać swoje oczekiwania względem podwładnych, aby uniknąć tracenia czasu na ciągłe rozwiązywanie tych samych problemów? • Jak stawiać przed nauczycielami motywujące cele, które wpływają na wzrost zaangażowania? • Czy postawa partnerska wobec zespołu i pracowników jest zawsze tą najlepszą postawą? • Jak rozwiązać trudności w kierowaniu pracownikami starszymi, bardziej doświadczonymi? • Jak motywować i dyscyplinować podwładnych? • Jak kontraktować skuteczną współpracę z zastępcami?


Jesteśmy firmą doradczo – szkoleniową, która już od ponad 15 lat wspomaga przedsiębiorców oraz instytucje oświatowe na terenie całego kraju. W ramach swojej działalności prowadzimy Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Szkoła XXI wieku oraz Niepubliczna Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowe J&J. Usługi, które świadczymy są realizowane przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów - praktyków. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam przenieść praktyki biznesowe do środowiska szkolnego. Posiadamy swoich przedstawicieli w zarządzie  Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Absolwentów MBA oraz aktywnie uczestniczymy w pracach Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Pomorza. Aktywnie włączamy się w przedsięwzięcia organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.

Widzimy potrzebę ciągłego kształcenia kadr menadżerskich oświaty, dlatego też prowadzimy autorski projekt pod nazwą Akademia Dyrektora.


W Collegium Wratislaviense jesteśmy przekonani, że aby móc się rozwijać, potrzebujemy inspiracji do tak rozumianej wielkości. Potrzebujemy spotkania z kimś, kto dodaje zapału, uskrzydla, potrafi pokierować w kierunku tego, czego pragniemy, a co wydaje się nam nieosiągalne, kto wzmocni naszą odwagę do spełniania marzeń. Potrzebujemy spotkań, które pomogą nam poszerzyć horyzonty, wytyczyć nowe cele i jednocześnie dadzą konkretne narzędzia do ich realizacji.

Dlatego tak ważne są dla nas w Collegium metody spersonalizowanego rozwoju – tutoring i mentoring – które poprzez nawiązanie indywidualnej relacji i konkretne narzędzia pozwalają znaleźć to, co Anglicy nazywają life changing experience – doświadczenie, które zmienia życie na lepsze.
 

W Collegium rozwijamy mentorów, tutorów i przywódców, którzy chcą te idee ponieść dalej i sami stać się tymi, którzy inspirują do wielkości innych.

Realizując naszą misję łączymy dwa światy – biznesu oraz edukacji i akademii – wydobywając z nich to, co najcenniejsze. Ze świata biznesu czerpiemy doświadczenie i narzędzia skutecznego działania i osiągania wysokich, wymiernych rezultatów. Ze świata edukacji i akademii czerpiemy etos i wysokie standardy działania oparte na wartościach oraz poszukiwaniu dobra i prawdy.


Branżowe symulacje biznesowe wykorzystywane do prowadzenia takich zajęć jak m.in.: przedsiębiorczość, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny i atrakcyjny dla gracza.

Wprowadź branżowe symulacje biznesowe na swoje lekcje.

Dzięki branżowym symulacjom biznesowym,  innowacyjnym narzędziom edukacyjnym lekcje z szeroko rozumianej przedsiębiorczości mogą być zupełnie inne. Jeżeli jako nauczyciel, chcesz aby uczniowie zaangażowali się na Twoich lekcjach, chcesz żeby uczniowie dyskutowali w przerwach między lekcjami wprowadź jedną z wybranych symulacji do praktyki szkolnej.


Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji oraz ochroną prywatności, odgrywają niezwykle istotną rolę w dzisiejszym świecie w którym informacja stała się najcenniejszym produktem, pożądanym przez konkurencje.
 

Dlaczego my? Odpowiedź jest prosta. Od 2005 roku zajmujemy się praktycznie jak i teoretycznie ochroną danych osobowych. Wprowadzamy do instytucji pełną dokumentację związaną z polityką ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE i RP.
 

Z naszych usług korzystają jednostki samorządu terytorialnego, placówki edukacyjne, podmioty lecznice, organizacje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa.
 

Dlatego oferujemy Państwu kompleksową, opartą na wieloletnim doświadczeniu wiedzę w dziedzinie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnicy służbowej oraz ochronę prywatności, która jest podstawą w prowadzonym przez Państwa biznesie.


Akademii Umiejętności Foucault zapraszama do współpracy w zakresie szkolenia Rad Pedagogicznych, prowadzenia wykładów motywacyjnych dla rodziców oraz zajęć rozwojowych dla uczniów.
 

Specjalizujemy się w rozwijaniu miękkich kompetencji społecznych i w oparciu o teorie naukowe przygotowujemy szkolenia, które zachęcają do praktycznego wykorzystania ich w pracy.

Kierując się maksymą Petera Druckera – „jeżeli nie możesz przewidzieć przyszłości,  spróbuj ją wykreować” wychodzimy na przeciw dyrektorom szkół i ich nauczycielom, wspierając naszą wiedzą i doświadczeniem w mocno zmiennym i nieprzewidywalnym czasami otoczeniu edukacyjnym.
 

Zachęcam do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową i wyruszeniu z nami na wyjątkową wyprawę szkoleniową.


Dział Edukacji to jedna z głównych gałęzi Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Od 2005 r. aktywnie wpływamy na kształt edukacji filmowej młodych widzów, prowadząc projekty upowszechniające wartościowe kino dla dzieci i młodzieży. Naszymi najważniejszymi inicjatywami są: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli całoroczne cykle filmowe dla szkół, Festiwal Filmowy Kino Dzieci, program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, projekt skierowany do rodziców Klub Kina Dzieci czy też warsztaty dla nauczycieli Akademia Nowe Horyzonty.
 

Każdy projekt realizujemy z przekonaniem o potrzebie kontaktu z dziełem filmowym już od najmłodszych lat. Chcemy, by młodzi widzowie poprzez refleksyjny odbiór sztuki filmowej rozwijali swoją wrażliwość, zdobywali wiedzę i lepiej rozumieli otaczający ich świat. Naszym celem jest również wsparcie nauczycieli, rodziców, animatorów kultury oraz pracowników kin, którzy tak jak my dostrzegają wartość sztuki filmowej i jej potencjał w edukacji dzieci i młodzieży.


Stephen R. Covey – jeden z najwybitniejszych mentorów naszych czasów – opracował program 7 nawyków skutecznego działania. Początkowo pracował z osobami dorosłymi, by pomóc im oduczyć się tych nawyków, które odbierają im wiarę w siebie i w ludzi.
 

Kiedyś na jego wykład przyszła dyrektorka pewnej szkoły. Posłuchała Coveya, a potem podeszła do niego i spytała:

A gdyby tak zamiast oduczać dorosłych, zacząć pracować z dziećmi i młodymi ludźmi? Tak, by potem nie trzeba ich było oduczać, ale by wpierw nauczyć ich aktywności, odpowiedzialności za siebie i innych, mądrych wyborów, dbania o siebie?”.

 

To wydarzenie zapoczątkowało stworzenie programu The Leader in Me – 7 nawyków skutecznego działania dla edukacji. Metoda Coveya znalazła kontynuację także w postaci szkoleń dla nauczycieli, uczniów i studentów. Uzupełniamy ją autorskimi rozwiązaniami dla edukatorów, młodzieży i rodziców.


W każdym modelu edukacji kluczowy jest nauczyciel. Musi być przygotowany merytoryczne, być dobrym wychowawcą, świadomym wyzwań, jakie przed nim stoją i otwartym na ciągłe doskonalenie się. Dlatego powstały innowacyjne studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski lub matematyka.
 

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsze studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli, które odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne. Program powstał we współpracy z Teachers College Columbia University. Absolwenci po roku nauki w SE otrzymują uprawnienia nauczycielskie.

Pierwsze edycje studiów są bezpłatne.


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to firma, która realizuje zadania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem.
 

ŚCDN dysponuje kadrą wykwalifikowanych edukatorów i specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, współpracujących z liczącymi się na rynku edukacyjnym partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 

Dla naszych klientów organizujemy i prowadzimy: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zespoły samokształceniowe, warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje.
 

Od kilku lat realizujemy projekty finansowane z funduszy europejskich.

W kieleckiej siedzibie firmy prowadzimy zajęcia w trzech salach dydaktycznych oraz dwóch, stale unowocześnianych, pracowniach komputerowych.
 

Dysponujemy bogatymi, systematycznie uaktualnianymi zbiorami Biblioteki oraz Medioteki Języka Niemieckiego pod patronatem Goethe-Institut.

Wydajemy "Inspiracje" – pismo oświatowe Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Centrum Edukacyjne w Milanowskiej Wólce, dysponujące salami dydaktycznymi oraz pracowniami komputerowymi, umożliwia organizację szkoleń wyjazdowych dzięki bazie hotelowej oraz gastronomicznej.


Od 14 lat wydajemy profesjonalne publikacje wspierające dyrektorów placówek oświatowych w codziennych obowiązkach. Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie wiarygodnego źródła informacji prawnych. Pragniemy również inspirować do poszukiwania nowatorskich rozwiązań i promować nieszablonowe, ale skuteczne pomysły na zarządzanie.

udowanie naszego portfolio zaczęliśmy od programu na płycie CD – „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”, który do dziś dostarcza wiedzy prawnej i wzorów dokumentów, nieustająco ciesząc się Państwa uznaniem. Odpowiadając na potrzeby naszych klientów wkrótce wydaliśmy kolejne programy: „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola” i „Personel w Oświacie” oraz „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i Żłobek”.
W 2008 r. wprowadziliśmy na rynek nowoczesne publikacje na tradycyjnym – papierowym nośniku: czasopisma „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” i „PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”. Natomiast od 2011 r. wydajemy produkt skierowany do wychowawców dzieci i młodzieży – miesięcznik ”Sygnał”.

Od 2012 r. organizujemy również szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Sukces specjalistycznych szkoleń otwartych i zamkniętych oraz konferencji i seminariów oświatowych w największych miastach Polski to dla nas powód do dumy i radości.


Firma Mentor istnieje na polskim rynku od 2001 roku. Chęć realizacji swoich pasji oraz wiedza z zakresu elektroniki pozwoliły założycielom przedsiębiorstwa na uruchomienie produkcji wyspecjalizowanych urządzeń elektronicznych i błyskawiczne zajęcie pozycji lidera w swojej branży.

Jak podkreślają założyciele, nadrzędnym celem firmy jest nie tyle pokazywanie nowoczesnych produktów z segmentu elektroniki, co uzmysłowienie, jak te rozwiązania można wykorzystać w szkole, urzędzie czy podczas prowadzenia konferencji. Identyfikując się z własną nazwą, „Mentor” stara się doradzać i dzielić swoim doświadczeniem i umiejętnościami. To one bowiem przekładają się na zaufanie i satysfakcję klientów. 

Doskonale oddaje to motto firmy – „Wasze potrzeby są naszą inspiracją!”


Grupa LOCA istnieje od 2006 roku. Od samego początku skupiliśmy się na druku kart plastikowych z przeznaczeniem jako identyfikatory, legitymacje lub karty członkowskie, klienta i rabatowe. Dostarczamy również powiązane  z kartami systemy elektroniczne, przede wszystkim kontroli dostępu i RCP oraz od 2014 roku  również własny system do ewidencji wydawanych posiłków w stołówce szkolnej.
 

Do druku kart wykorzystujemy trzy technologie, dzięki którym jesteśmy w stanie zapewnić samodzielny druk dobrej jakości kart z zachowaniem rozsądnej ceny.
 

Najpopularniejsza technologia druku to Termosublimacja. Sprawdza się idealnie do personalizacji wstępnie zadrukowanych blankietów oraz do druku niewielkiej ilości danych na czystych białych kartach. Przy tej technologii, nie jesteśmy jednak w stanie zapewnić dobrej jakości druku kart zawierających kolorowe tło znajdujące się na całej powierzchni karty. Do takich kart z pomocą przychodzi druk RETRANSFEROWY, który przy niewiele wyższej cenie druku pozwala nam na wykonanie druku pełnokolorowych kart zawierających zmienną grafikę. Najlepszą jakość druku uzyskujemy jednak z druku CYFROWEGO. W tej technologii drukujemy karty wymagające wysokiej jakości druku w szczególności zawierające drobne elementy graficzne oraz czcionkę poniżej 4 pkt.


ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. 

Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic i Krakowa, a od Wadowic czy Oświęcimia dzieli nas niespełna 17 kilometrów.
 

W zależności od wieku uczestników wyprawy, w trakcie wycieczki szkolnej do Energylandii można także korzystać z atrakcji dostępnych w strefie dziecięcej, familijnej oraz ekstremalnej. Dzieci ze szkoły podstawowej mają dostęp między innymi do bajkowych karuzeli, zjeżdżalni, samochodzików i kolejek górskich. Starsi z pewnością nie zapomną podróży pędzącym z zawrotną prędkością rollercoasterem albo zabawy na wieży swobodnego spadania o wysokości 40 m. W słoneczne dni zachęcamy do zabrania ze sobą strojów kąpielowych, ponieważ nasza kolejna atrakcja to park wodny. Na terenie Energylandii odbywają się także ciekawe pokazy i widowiska, w których mogą brać udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Nie brakuje tutaj także punktów gastronomicznych, w których można będzie zjeść smaczny posiłek.


Od ponad 15 lat zajmujemy się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego związanego z poradnictwem zawodowym i planowaniem kariery, zawierającego profesjonalne, znormalizowane testy do samobadania.

Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu najlepszych polskich specjalistów, którzy od lat związani są z tematyką rozwoju zawodowego człowieka, poradnictwem zawodowym i rynkiem pracy. Wśród naszych współpracowników są osoby, które tworzyły najnowsze rozwiązania w poradnictwie zawodowym i budowały pierwsze Centra Informacji Zawodowej w Polsce.
Znaczna część naszej kadry to osoby, które zawodowo zajmują się problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego, oddziałując na najcenniejsze dziś bogactwo każdego kraju – zasoby ludzkie.

PROGRA to także profesjonalny i energiczny zespół składający się ze specjalistów w zakresie programowania i grafiki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży IT i współpracy z naszymi Klientami z dumą tworzymy i rozwijamy produkty najwyższej jakości.
Nasza firma jest elastycznym i wiarygodnym partnerem. Oprócz stałej oferty tworzymy także oprogramowanie na indywidualne zamówienie.


Czerpiemy z ponad 250 lat doświadczenia i tradycji, które łączymy z nowoczesnymi technologiami. Dzięki temu możemy wspierać procesy kształcenia przez całe życie w ponad 70 krajach i uczestniczyć w transformacji systemów edukacji na całym świecie.
 

Nauka kształtuje rzeczywistość i relacje międzyludzkie, podnosi jakość życia. Dobra edukacja jest kluczowym czynnikiem nie tylko dla rozwoju człowieczeństwa, ale i budowania silnych społeczeństw oraz zdrowej gospodarki. Nierówności w dostępie do edukacji oraz potrzeba podnoszenia jej jakości to wyzwania, które towarzyszyły powstawaniu firmy Pearson. 
 

Odpowiadamy na nie do tej pory - kształcenie i maksymalizacja postępów uczących się w każdym wieku stały się naszą wizytówką. Nasz moralny drogowskaz wyznacza cel, jakim jest wywieranie pozytywnego wpływu społecznego. I własnie dlatego nasze logo zawiera interrobang - połączenie znaku zapytania i wykrzyknika.


W Learnetic SA wierzymy, że każdy uczy się inaczej. Dzięki takiemu podejściu stworzyliśmy rozwiązania, które od 2010 roku znalazły uznanie w ponad 30 krajach świata na 4 kontynentach. Nasza wizja zakłada, że wiedza edukacyjna powinna być dostępna w jednym miejscu, na bezpłatnej platformie edukacyjnej, która umożliwia błyskawiczne korzystanie z materiałów zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli. Podobnie jak w najlepszych sklepach z muzyką czy filmami, zasoby edukacyjne powinny być dystrybuowane zarówno w sposób darmowy, jak i za opłatą. Ich forma powinna zakładać odtwarzanie i tworzenie materiałów na wszelkiego rodzaju urządzeniach: komputerach, tabletach czy smartfonach. Cieszymy się, gdy szkoły posiadają dobrze wyposażone pracownie informatyczne, ale wierzymy, że również prywatnie posiadane technologie umożliwiają korzystanie z multimediów (ideologia BYOD – bring your own device).

Naszą ambicją jest stworzenie prostego środowiska, które każdemu uczestnikowi procesu edukacyjnego umożliwi korzystanie z rozmaitych zasobów edukacyjnych, niezależnie od miejsca pobytu i używanego urządzenia.


Przyłącz się do rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” i skorzystaj ze swojej szansy na doposażenie szkoły w: • tablicę interaktywną • monitor interaktywny • projektor • nagłośnienie.
 

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019, na który przewidziana jest kwota 279 mln 428 tys. zł. W 2017 roku z programu skorzystało 5528 szkół podstawowych, które otrzymały łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania. W 2018 rząd planuje doposażyć 4999 szkół podstawowych.


Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji rozpoczął działalność w październiku 2008 r.

Od tego czasu, zdążyliśmy zyskać renomę i uznanie wśród nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządów oraz osób zaangażowanych w rozwój oświaty. Dowodem tego są nie tylko ciepłe słowa naszych absolwentów, rekomendacje, wyniki ewaluacji wewnętrznej, lecz również stale rosnąca popularność naszej placówki.

Uczestnikami kursów i szkoleń KIRE są nauczyciele z całej Polski, a nawet z zagranicy. Bardzo wielu naszych absolwentów to dziś dyrektorzy szkół/placówek na terenie Małopolski oraz innych województw. Programy szkoleń, warsztatów oraz kursów kwalifikacyjnych nasi eksperci starają się realizować w oparciu o indywidualne potrzeby oraz zgłaszane trudności, z jakimi borykają się nauczyciele.

Obecnie prowadzimy również studia podyplomowe na 30 kierunkach. Tok każdego kierunku oparty jest o autorskie programy naszych wykładowców.

Jesteśmy liderem w dystrybucji wiodących producentów na świecie takich jak: Seagate, Western Digital, ASUS, LG, Toshiba, Philips, Acer, AOC, MSI, Silicon Power, GoodRam, Gigabyte, AsRock, Ricoh, Genius, Ubisoft, Cenega, CD Projekt i wielu innych.
 

W ofercie posiadamy produkty między innymi: Intel, AMD, HP, Canon, Brother, Epson, Kyocera, Xerox, Lenovo, Dell, Samsung, Creative, Eset, Ever, Hama czy Modecom.
 

Dbamy o szeroką i atrakcyjną ofertę, współpracując z ponad 700 dostawcami m.in. systemów operacyjnych i oprogramowania komputerowego, laptopów, urządzeń mobilnych, smartfonów, rozwiązań sieciowych, komputerów PC, podzespołów i akcesoriów, AGD i RTV, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych, czy tablic interaktywnych oraz wielu więcej, z niemal wszystkich obszarów nowych technologii, wirtualizacji oraz inteligentnych rozwiązań.
 

Ponad 25-letnie doświadczenie zapewniło Incom wiedzę i umiejętności, dzięki którym niezmiennie zajmujemy jedną z czołowych pozycji na rynku. Wyróżnia nas elastyczność, dynamika w działaniu oraz nowatorskie podejście, dzięki któremu kreujemy trendy oraz mamy realny wpływ nie tylko na rodzimy rynek technologiczny.


Wolters Kluwer SA jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw.

Wolters Kluwer buduje swoją pozycję na rynku opierając się na pięciu zasadach: nastawieniu na klienta, innowacyjności, odpowiedzialności, prawości oraz tworzeniu nowych wartości. Wartości te stanowią podstawę, na której budowane są wszystkie marki Wolters Kluwer SA.

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer SA znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia i konferencje.

 

Wystawcy

Ogólnopolski program edukacji medialnej „Lekcje w kinie” to cykl wydarzeń edukacyjnych, kierowany do uczniów polskich szkół. Obejmuje wszystkie etapy nauczania w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

We wszystkich kinach uczestniczących w projekcie będą realizowane multimedialne zajęcia edukacyjne połączone z projekcjami filmowymi.

W czasie zajęć uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu języka filmu oraz dowiedzą się, jakie są możliwości wykorzystania poszczególnych środków wyrazu, co one znaczą i jaką spełniają funkcję w tekstach kultury audiowizualnej. Prezentacja przykładów filmowych pomaga uczniom zrozumieć omawiane treści.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji w szkole. Nauczyciele otrzymują od organizatorów materiały edukacyjne zawierające między innymi precyzyjne scenariusze lekcji, które pogłębiają poruszaną w czasie „Lekcji w kinie” problematykę i i rozwijają indywidualne zainteresowania uczniów.

Wyposażamy instytucje oświatowe: żłobki, przedszkola, szkoły, poradnie, świetlice, kompleksowo m.in w pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw.

Organizujemy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania pomocy dydaktycznych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach metodycznych.


OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ
Jesteśmy dystrybutorami znanych, cenionych marek.

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań multimedialnych dla placówek edukacyjnych, administracyjnych, przedsiębiorstw.

MONITORY INTERAKTYWNE | TABLICE MULTIMEDIALNE  |  WIZUALIZERY | PROJEKTORY
 


Firma Nowa Szkoła Sp. z o.o. to lider polskiego rynku mebli, pomocy dydaktycznych, pomocy edukacyjnych, naukowych i rehabilitacyjnych. Od 1992 roku kierujemy swoje działania tam, gdzie przebywa małe dziecko. Jesteśmy największą polską firmą, która kompleksowo wyposaża placówki w meble żłobkowe, meble przedszkolne i szkolne jak również klienta indywidualnego.

W naszej ofercie znajdują się między innymi: meble przedszkolne, szkolne i żłobkowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne i naukowe oraz zabawki edukacyjne.


Nasze wydawnictwo istnieje od roku 1999.

Jesteśmy wydawnictwem dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, szkolnych pedagogów i psychologów, a także dla tych wszystkich wychowawców i rodziców, którzy z wielkim poświęceniem pracują, by - niezależnie od problemów wynikających bądź z uwarunkowań społecznych, bądź zaburzeń, chorób czy dysfunkcji wrodzonych - włączyć swych podopiecznych w główny nurt życia w społeczeństwie i zapewnić im zarówno godziwe, jak i godne życie.

Chcemy pomóc wychowywać - to nasza misja.

Publikujemy poradniki dla wszystkich osób, którym na sercu leży przygotowanie młodych ludzi do życia w społeczeństwie (w tym także staramy się udostępniać najlepszą literaturę zagraniczną), podręczniki pedagogiki, poradniki z zakresu zarządzania dla dyrektorów szkół, książki metodyczne z zakresu nauczania języków obcych.


Firma Moje Bambino to młody i pełen entuzjazmu zespół, który kontynuuje 120-letnią tradycję firmy St. Majewski. Ponadwiekowa historia świadczy o stabilności na rynku oraz o niezawodnej jakości proponowanych produktów, dobrze znanych rodzicom i dziadkom dzisiejszych kilkulatków – chyba wszyscy w dzieciństwie rysowali doskonałymi kredkami Bambino.

Prezentujemy szeroki asortyment obejmujący tym razem nie tylko kredki, lecz bogatą i zróżnicowaną ofertę atrakcyjnych produktów dla przedszkoli i szkół, jak i klientów indywidualnych. Nasze pomoce edukacyjne kontynuują tradycję wyjątkowej jakości i przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dodatkowe propozycje firmy Moje Bambino. To przede wszystkim oferta szkoleń doskonalących umiejętności, poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje nauczycieli, konkursy i promocje, wciąż przybywające nowości i galeria pomysłów.


Aplikacja edukacyjna Corinth stanowi wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół podstawowych i średnich. Corinth to przełomowa pomoc edukacyjna do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii lub historii. Powstała we współpracy z nauczycielami, studentami i najbardziej cenionymi uniwersytetami na całym świecie aplikacja Corinth oferuje użytkownikom interaktywną treść 3D, która zwiększa zainteresowanie nauką i zrozumienie materiału.

Badania pokazały, że po zastosowaniu interaktywnego modelu 3D w nauce studenci osiągnęli o 86% lepsze wyniki w testach, głębsze zrozumienie materiału i zainteresowanie niż w przypadku zastosowania tradycyjnych pomocy 2D. Kompatybilność z MS Office pozwala na łatwe połączenie dokumentów i prezentacji z poszczególnymi modelami, co usprawnia przygotowanie do nauki.


Biuro Podróży S-UNIT TRAVEL specjalizuje się w organizacji grupowych wycieczek objazdowych oraz integracji na zamówienie.
 

Doświadczenie
– posiadamy 7-letnie doświadczenie
– tysiące sprzedanych wczasów oraz zrealizowanych wycieczek na terenie całego kraju, Europy oraz Świata. Z naszych usług korzystali m.in. G2A, PGE, SAN BANK, AUCHAN, GET IN LEASING, URZĘDY PRACY, SZKOŁY. Pracowaliśmy z dużymi markami, a to zobowiązuje! Nie obawiaj się o cenę dostosujemy się pod Wasz budżet!

Znajomość kierunków i sytuacji politycznej świata
– Praga, Budapeszt, Wiedeń, Lwów, Paryż, Rzym itp…
– Organizacja integracji w Polsce – Arłamów, Zakopane, Warszawa, Trójmiasto.

Doświadczona kadra oraz wiedza przewodników i pilotów
– Ustalamy kierunek, budżet i proponujemy rozwiązania wygodnie u Państwa na spotkaniu.
– W pakiecie, za darmo, otrzymają Państwo pamiątkowe zdjęcia.

Bezpieczeństwo
– Każda wycieczka ubezpieczona jest Gwarancją Ubezpieczeniową na ponad 120 000 zł
– Przed rozpoczęciem przez nas pracy, otrzymają Państwo kilka niezobowiązujących programów wycieczek. Po wyborze jednego z nich przystępujemy do realizacji. Dzięki temu mają Państwo wybór korzystnego noclegu oraz kierunku zgodnie z Państwa oczekiwaniami
– Nie muszą Państwo obawiać się o upadek biura. Gwarancja i umowa z Urzędem Marszałkowskim w takich przypadkach zwraca zainwestowane fundusze

Wygoda
– Otrzymają Państwo profesjonalnie przygotowaną ofertę dostosowaną pod Państwa budżet oraz wybrany kierunek.
– Nie muszą Państwo korzystać z usług kilku firm – wszystkim zajmujemy się MY


Edumaster.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym dostęp do najwyższej jakości multimedialnych materiałów edukacyjnych. Opracowaliśmy je od podstaw z myślą o uczniach i nauczycielach II, III i IV etapu edukacyjnego, aby pomóc w przygotowaniach i osiągnięciu przez uczniów jak najwyższych wyników z egzaminów kończących kolejne etapy kształcenia. Wszystkie materiały są zgodne z podstawami programowymi danych przedmiotów dla każdego poziomu nauczania oraz z wytycznymi CKE dotyczącymi poszczególnych egzaminów. Mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w trakcie całego procesu nauczania, jako uzupełnienie lekcji, nowoczesny sposób prezentacji i sprawdzania wiedzy oraz obszerna baza różnorodnych ćwiczeń do przygotowywania zadań domowych, testów, sprawdzianów i to niezależnie od rodzaju wykorzystywanych tradycyjnych podręczników.


Portal educarium stworzyliśmy, aby dzielić naszą edukacyjną pasję z Nauczycielami i Rodzicami. Aby promować otwarte formy nauczania, aby zachęcać do wczesnej i mądrej edukacji dzieci. Edukacji poprzez konkretne doświadczenie, nauki ’ręką, głową i sercem’. Na stronach portalu zamieszczamy propozycje zabaw edukacyjnych, karty pracy oraz ciekawe artykuły.

Chcemy wspierać nauczycieli i rodziców nie tylko poprzez sprzedaż najlepszych produktów. Educarium - to więcej niż sklep internetowy z dobrą ofertą pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych. Educarium to dynamiczny zespół ludzi, dla których ten portal jest wyrazem edukacyjnych pasji i celów.

Życzymy tak Tobie, jak i sobie rosnącego zadowolenia z tego miejsca!


Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty jest najstarszą, ogólnopolską niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, która istnieje od 1993 roku. We współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium prowadzimy studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Studium jest elitarną, jedyną tego rodzaju w Polsce placówką doskonalenia nauczycieli.

Dlaczego elitarna? Dlaczego jedyna? Ponieważ:

- tylko u nas możesz się uczyć systemem turnusowym, w oderwaniu od codziennych obowiązków, bez uciążliwego dojeżdżania każdego dnia do uczelni. U nas możesz uczyć się w ciągu roku szkolnego a także podczas wakacji!

- uczy u nas znakomita kadra pedagogiczna – znane w kraju, cenione nazwiska (sprawdź dalej); uczymy w sposób praktyczny; właśnie tego, co najbardziej jest potrzebne w codziennej pracy nauczyciela

- dbamy o stworzenie naszym słuchaczom atrakcyjnych warunków pobytu; w Gnieźnie i w Kaliszu słuchaczom organizujemy nie tylko zakwaterowanie i naukę ale także wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy integracyjne itp.

- przywiązujemy wielką wagę do profesjonalnej organizacji studiów, do tego aby nasz słuchacz otrzymywał dokładną i zawsze aktualną informację.


MERIDIAN to wydawnictwo kartograficzno-edukacyjne obecne na rynku od 24 lat oraz uznana marka pomocy dydaktycznych o najwyższej jakości. Wydajemy ścienne mapy geograficzne, historyczne i konturowe, a także tablice i plansze edukacyjne dla szkół. Od wielu lat udostępniamy nasze zasoby także w wersji multimedialnej jako atlasy geograficzne i historyczne z edytowalnymi mapami interaktywnymi.

Obsługujemy kompleksowo jednostki edukacyjne, samorządy i przedsiębiorstwa.

Marka MERIDIAN od początku jest synonimem nowoczesnych map i innowacyjnych, interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych. Zawsze też staramy się znaleźć atrakcyjną wizualnie oraz czytelną formę dla najbardziej nawet złożonych zagadnień. Szczególną wagę przykładamy do jakości wykonania i trwałości produktu, w związku z tym możemy udzielić naszym klientom 5 lat gwarancji na oprawę i foliowanie.

Dla zwolenników map w wersji cyfrowej mamy multimedialne atlasy ćwiczeniowedo historii oraz multimedialne atlasy do geografii. Przeznaczone one są do użytkowania na tablicach interaktywnych, w pracowniach komputerowych oraz na PC. Ich unikalną cechą jest możliwość edycji map – komponowania własnych ćwiczeń oraz zadań. Oferujemy nauczycielom nowoczesne pomoce naukowe, które umożliwią urozmaicenie prowadzonych przez nich zajęć czy też skrócą czas przygotowania do lekcji.

 


Kontakt z organizatorem:
e-mail: oskko@oskko.edu.pl
tel. kom.: 513-057-820
tel./fax: (89) 527-95-14