„MENADŻER OŚWIATY” – MODNE HASŁO CZY PILNA POTRZEBA NASZYCH CZASÓW?
Jarosław Filipczak, Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J.

Spotkanie i dyskusja dotyczyły zadań, jakie stoją przed dyrektorem szkoły, i które często przypominają zadania stojące przed menadżerem. Na początku prowadzący zwrócili uwagę, że podjęciu się funkcji dyrektora często towarzyszy duża motywacja i chęć zmiany szkoły, często jednak nawał obowiązków i zadań prowadzi do kryzysu i frustracji u dyrektorów. Następnie zadali słuchaczom pytanie dotyczące studiów w zakresie zarządzania oświatą i tego, czy takie przygotowanie jest wystarczające do kierowania szkołą. Niektórzy z uczestników mówili, że studia dobrze przygotowały ich do roli dyrektora, inni zwracali uwagę, że takie studia to często tylko glejt, a większości trzeba uczyć się w praktyce. Kolejne pytania prowadzących dotyczyły kompetencji potrzebnych dyrektorowi oraz różnicy między zarządzaniem a kierowaniem. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że prawo nie zawsze pozwala dyrektorowi zarządzać szkołą tak, jakby chciał, np. ograniczając jego kompetencje w zakresie zwalniania nauczycieli. Prowadzący przypomnieli jednak, że zarządzenie zasobami ludzkimi nie musi koniecznie oznaczać zwalniania, a dyrektor ma inne sposoby wpływania na pracowników.

Następnie prowadzący zwrócili uwagę na potrzebę wypracowania przez dyrektorów umiejętności zarządzania zmianą, która charakteryzuje współczesną szkołę. Spróbowali również zdefiniować, czym dla dyrektora szkoły może być sukces. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że może być to np. dobry nabór uczniów, ale także poczucie dobrze wykonanej pracy. Prowadzący podkreślili, że dyrektor nie powinien również zapominać o sobie i swoim życiu, a jego praca powinna być mądra, a niekoniecznie ciężka, tak żeby nie stracił pasji do pracy. Podali również kilka przykładów form zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą ułatwić zarządzanie szkołą, takich jak delegowanie obowiązków, tworzenie zespołów, spotkania i rozmowy z pracownikami oraz tworzenie dobrych warunków pracy. Na koniec zwrócili również uwagę na potrzebę rozwijania współpracy zarówno wewnątrz szkoły jak i w jej otoczeniu oraz przypomnieli, że dyrektor powinien cechować się przede wszystkim pasją, kreatywnością i charyzmą.