INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W PRACY WSPÓŁCZESNEGO MENADŻERA
Wykład. Praktyczny pokaz wykorzystania nowych technologii.

Spotkanie poświęcone innowacyjnym technologiom, wykorzystywanym przez współczesnych menadżerów, również dyrektorów placówek oświatowych, rozpoczęło się od zwrócenia uwagi przez prelegentów na intuicyjność prezentowanych narzędzi. Zebrani członkowie OSKKO zostali uprzedzeni, że nie trzeba przejmować się brakiem znajomości języka angielskiego (narzędzia najczęściej są po angielsku), ponieważ wykorzystywanie tego typu rozwiązań technologicznych jest bardzo łatwe i instynktowne.

W kolejnej części spotkania jeden z prelegentów zaprezentował trzy, wybrane przez siebie narzędzia. Pierwszym z nich był MindMeister – program służący do mapowania myśli, który może zostać wykorzystany na przykład do tworzenia stron internetowych, organizacji różnego typu przedsięwzięć, zarówno prywatnych, jak również służbowych. Prowadzący wskazał na liczne zalety tego działającego w chmurze narzędzia oraz rozmaite przykłady jego zastosowania. Do najważniejszych dobrych stron MindMeister zaliczyć można między innymi: umożliwienie stworzenia protokołu ze spotkań rady pedagogicznej w sposób klarowny i przejrzysty, skrócenie czasu tworzenia tradycyjnej notatki oraz ułatwienie w podejmowaniu późniejszych decyzji.

Drugim zaprezentowanym w trakcie spotkania programem był Prezi – najlepsza ściana na świecie, na której można pokazać wszystko, niezależnie od formatu oraz wielkości danego pliku. Prelegent pokazał zebranym dyrektorom jak stworzyć dobrą i efektowną prezentację za pomocą tego narzędzia oraz wspomniał o tym, jak istotna jest naturalność podczas prezentacji. Uprzedził również, że najlepsza prezentacja opierać się powinna na emocjach, natomiast prawdziwy lider nie może nigdy zapomnieć o tym, że wystąpienie zawsze powinno skończyć się przed czasem.

Ostatnim przedstawionym zgromadzonym dyrektorom szkół narzędziem był Audit24 – oprogramowanie przydatne przy wizytacjach, hospitacjach, zwalniające od tworzenia uciążliwej i niepotrzebnej dokumentacji. Prelegent poinformował, że aplikacja ta pierwotnie została stworzona z myślą o biznesie, wkrótce natomiast nastąpiło rozszerzenie jej użyteczności pod kątem możliwości wykorzystywania w oświacie – aby ułatwiała pracę przy kontroli zarządczej. Przedstawiciel firmy Audit24 pokazał, w jaki sposób używać polecanego przez niego narzędzia a także zachęcił do korzystania z innych innowacyjnych technologii, takich jak np. stabilizator obrazu do smartfonów.