REWOLUCYJNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.
Wykład. Maciej Tarczoń.

Prowadzone przez Macieja Tarczonia spotkanie, poświęcone rewolucyjnemu systemowi wspomagającemu zarządzanie w placówce oświatowej, rozpoczęło się od zadania zebranym dyrektorom szkół dwóch zasadniczych pytań: ile czasu potrzeba na kontrolę szkoły, oraz czy wyobrażają sobie zebranie w jedno miejsce aktów prawnych, różnego typu procedur, regulaminów oraz instrukcji za pomocą odpowiedniego narzędzia. Kierujący placówkami oświatowymi dyrektorzy zgodzili się z faktem, że na kontrolę przeznaczają zdecydowanie najwięcej czasu.

W kolejnej części spotkania prelegent skupił się na pokazaniu aplikacji – Audit24, która pozwala na ograniczenie do minimum stosowania dokumentacji papierowej oraz usprawnia kontrolę monitorowania procesów zachodzących w szkołach. Zaletą tego oprogramowania jest również to, że umożliwia w sposób systematyczny, ciągły i jednolity tworzenie wymaganej i potrzebnej informacji zwrotnej za pomocą jednego systemu.

Maciej Tarczoń wskazał trzy zasadnicze obszary w obrębie których aplikacja Audit24 może zostać wykorzystywana. Należy do nich BHP, kontrola zarządcza – najważniejsza jego zdaniem, oraz WSO (wewnątrzszkolny system oceniania). Dużą zaletą zaproponowanego narzędzia jest również to, że pozwala ona w sposób sprawny zarządzać kontrolą – obejmuje wszystkie 23 standardy kontroli zarządczej. Dyrektor po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymuje informacje, co w szkole funkcjonuje poprawnie, a co należałoby zmienić. Istotne są również pojawiające się rekomendacje zaproponowane przez program.

Prelegent przedstawił zebranym uczestnikom konferencji OSKKO inne korzyści używania aplikacji Audit24 tj. np.: kontrolowanie ryzyka, przekonanie o działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przygotowanie się do kontroli zewnętrznych, ograniczenie do minimum papierowych dokumentów oraz możliwość ewaluacji.

Na koniec spotkania Maciej Tarczoń pokazał, w jaki sposób kodowane i tagowane są pytania a także sposób poruszania się po aplikacji. Zapewnił również, że dzięki obliczaniu wskaźnika wagi poszczególnych pytań, korzystający z aplikacji otrzyma informację, którymi kwestiami powinien zająć się w pierwszej kolejności z myślą o ewaluacji swojej placówki oświatowej. Przedstawiony został również cennik wersji podstawowej oraz premium a także plany odnoszące się do rozszerzenia aplikacji o kwestie związane z RODO.