MOTYWACJA ZESPOŁU, CZYLI PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO.

Warsztat, Gabriela Fejkiel, Froebel.pl.

Warsztat dotyczący motywowania zespołu poprowadziła Gabriela Fejkiel, dyrektor pedagogiczny przedszkola Jarzębinka i edukator drugiego stopnia Froebel.pl. W czasie spotkania prelegentka zachęcała uczestników do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie o podnoszenie motywacji pracowników. Pojawiły się głosy mówiące o poczuciu bezpieczeństwa i stabilności finansowej jako zachęcie do pracy. Poruszono temat wyposażenia szkół w odpowiednie narzędzia do pracy, przestrzegania zasad BHP. Równie ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z kolegami z pracy i przełożonymi. Wymieniono wiele zachowań dyrektora szkoły, które inspirują i aktywizują pracowników do działania. Jedne z nich, to: pochwały, zauważanie inicjatywy, pozwolenie i wsparcie w rozwoju, promowanie zdrowego trybu życia, spotkania integracyjne, poszukiwanie nowości i urozmaicenia oraz życzliwa postawa dyrektora. Najbardziej dyskusyjnym sposobem motywowania okazały się być premie i dodatki motywacyjne. Omówiono trudności związane z rozłożeniem nagród. Uczestnicy podzielili się swoimi sposobami na radzenie sobie w takich sytuacjach (na przykład: konstrukcja ankiety samooceny dla nauczycieli).

Peter Drucker uważa podnoszenie motywacji zespołu za najważniejsze zadanie kierownika. Niezbędna do tego jest znajomość ludzkiej natury (przeżywanych emocji, zrozumienie reakcji). Przyjazna atmosfera w pracy jest więc bardzo ważna, by móc spontanicznie wyrażać pochwały, prowadzić otwarty dialog i najważniejsze – stworzyć zaufanie. Istotne jest zadbanie o poświęcenie uwagi pracownikowi, dotrzymanie obietnic oraz integracja i zachęcanie do dzielenia się pomysłami. Przed dyrektorem stoi trudne, ale zasadnicze zadanie polegające na oddaniu części kontroli innym, a także stawianiu im ciekawych wyzwań, adekwatnych pod względem trudności i umiejętności.

Pod koniec spotkania Pani Gabriela Fejkiel zaprosiła do kontaktu osoby chcące otrzymać darmowe materiały.