ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI W POLSCE ODPOWIEDZIĄ NA OCZEKIWANIA SPOŁECZNE I ZMIANY GOSPODARCZE.

Podczas jednego z ostatnich warsztatów stworzono przestrzeń dla dyskusji o propozycjach zmian w systemie szkolnictwa, które zostaną przedstawione w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rozpatrzono trzy ważne zagadnienia: nadzór pedagogiczny, jakość kształcenia (w tym ocenianie, promowanie, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne) oraz kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyskusję oraz zapis postulatów moderowały przedstawicielki Stowarzyszenia.

Rozgorzała żywa dyskusja, w której pojawiły się głosy dotyczące dostosowania egzaminów zewnętrznych do uczniów ze specjalnymi potrzebami, adekwatnego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz problemu kosztownych kursów doskonalących. Poruszone zostały również propozycje wycofania oceny z zachowania na rzecz formy opisowej oraz rezygnacja z zadawania pracy domowej na wzór szkolnictwa finlandzkiego. Po dyskusji zgromadzeni mieli możliwość zapisania swoich przemyśleń oraz propozycji zmian.

Jak co roku przedstawione wnioski będą przekazane MEN.