CO ZROBIĆ Z BŁĘDAMI WYCHOWAWCZYMI W SZKOLE?

Wykład. Warsztaty. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Wykład na temat sposobów, w jaki szkoły radzą sobie z błędami wychowawczymi, poprowadził prof. Jacek Pyżalski. Spotkanie rozpoczął od opisania rzeczywistej sytuacji, w której nauczycielka zwróciła się o radę, jak powinna postąpić. Jak zaznaczył, nauczyciele często szukają pomocy w takich sytuacjach u swoich kolegów, np. na forach internetowych, jednak nie zawsze to, czego można się tam dowiedzieć, jest dobrym rozwiązaniem. Ok. 70% nauczycieli proponuje siłowe rozwiązanie problemu, a, jak zauważył prowadzący, w ten sposób problem można rozwiązać jedynie powierzchownie, nie sięgając głębiej do jego istoty. Proponowane są również rozwiązania wycofujące, a stosunkowo rzadko spotyka się rozwiązania najbardziej pożądane, czyli angażujące całe środowisko szkolne. Rygoryzm w podejściu do problemów wychowawczych zwykle nie jest najlepszym rozwiązaniem, jednak w niektórych sytuacjach, gdy wymaga tego powaga problemu, np. przy znęcaniu, może być on konieczny. Warto jednak pamiętać, by rygoryzm stosować w sytuacjach, które naprawdę tego wymagają, w innych zaś nie, a nie na odwrót, co się często zdarza.

Prowadzący przytoczył następnie cztery narzędzia, którymi wg Normana Daviesa powinien posługiwać się historyk: mikroskop, teleskop, oscyloskop i echosonda, i wskazał na analogię między historykiem a nauczycielem, który również potrzebuje tych narzędzi przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zaznaczył również, że podstawą konieczną do rozwiązywania takich problemów jest dobra relacja z uczniem, którą można nawiązać w innej, neutralnej sytuacji. Wg badań takim relacjom sprzyja czas poświęcony przez nauczyciela, bycie „tutaj” i rozmowa. Na koniec Jacek Pyżalski opowiedział inną sytuację, w której nauczyciel padł ofiarą obelg ze strony ucznia, i pozostawił uczestnikom rozstrzygnięcie, które rozwiązanie jest najlepsze, zaznaczając, że w takich sytuacjach często nie ma jednego słusznego rozwiązania.