GDYBY BABCIA MIAŁA WĄSY…, CZYLI CO FAKTYCZNIE WPŁYWA NA JAKOŚĆ EDUKACJI.

Seminarium. Małgorzata Rozpara, Pearson, ośrodek badawczy Oxford Martin School.

Przedstawicielka firmy Pearson, pani Małgorzata Rozpara, przedstawiła zgromadzonym wykład o czynnikach wpływających na jakość edukacji. Wystąpienie oparte było na badaniach profesora Hattiego, który na podstawie analizy wypowiedzi nauczycieli określił i podzielił czynniki na budujące i takie, które zakłócają efektywność działań edukacyjnych. Opracował graf, który przedstawia trzy grupy czynników – plasujące się na poziomie 0,4, które mają umiarkowany wpływ na edukację, takie poniżej tego punktu, określające patologie i wady rozwojowe oraz te powyżej punktu 0,4, czyli wszystkie te działania, które mogłyby podnosić efektywność edukacji.

Prowadząca przedstawiła pierwszy z dylematów nauczycieli - czy naprawdę to, że dziecko będzie chodziło do określonego typu szkoły ma takie znaczenie dla jego edukacji? Rodzice dokonują wyboru pomiędzy szkołami publicznymi i prywatnymi. Badania wykazały, że na wyniki efektywności w nauce wpływ mają metody i techniki pracy w szkole, nie jej typ. Pani Rozpara przekonywała zgromadzonych, że często zapomina się, że to od nauczyciela zależy efektywność działań edukacyjnych.

Wśród uczących panuje przekonanie, że łatwiej uczyć mniejszą klasę. Badania wykazały, że łatwiej jest wtedy utrzymać dyscyplinę, ale nauczyciel rzadko zmienia metodę pracy w zależności od liczebności grupy. Prowadząca przedstawiła różne metody pracy z uczniem charakteryzujące się ujednoliceniem, zróżnicowaniem, indywidualizacją lub personalizacją.

Badania pokazują, że zmiana infrastruktury lub zmiana technologiczna nie wpływa na metody prowadzenia zajęć. Uczący podświadomie dążą do bezpiecznych, utartych schematów, nie mają wiedzy, jak wykorzystać nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, technologiczne i architektoniczne.

Prowadząca przekonywała, że istotne jest dostosowanie metod przekazywania wiedzy do różnych stylów uczenia się.

Odpowiadając na pytanie, co ma największe znaczenie dla efektywności nauczania, prelegentka powróciła do badań profesora Hattiego. Większość czynników powyżej punktu optymalnego jest związane z osobą nauczyciela (feedback, informacja zwrotna, ocenianie kształtujące i samoocena, relacja z uczniem). Najbardziej cenione cechy nauczyciela to umiejętność wzbudzania zaufania, cierpliwość, opiekuńczość, profesjonalizm, wiedza przedmiotowa oraz znajomość uczniów.

Pani Rozpara zwróciła też uwagę na ocenianie kształtujące oraz uczenie się wzajemne, które aktywuje zdobytą wcześniej wiedzę, buduje interakcje społeczną i współpracę, rozwija w uczniach zdolności przywódcze, niezależność i odpowiedzialność.

Odkrywanie talentów oraz docenianie i doskonalenie nauczycieli i dyrektorów szkół ma ogromny wpływ na wysoki poziom efektywności edukacji. Nauczyciele to bardzo kreatywni, nieustająco rozwijający się ludzie – warto w nich inwestować.

Prowadząca zakończyła wykład pokazaniem strony umiejętności2030.pl, na której można zrobić test pokazujący, czy posiadane umiejętności zawodowe są przyszłościowe.