ILE TAK NAPRAWDĘ KOSZTUJE DARMOWE - CZYLI PRZEGLĄD BEZPŁATNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OŚWIATY. 

Miniwykład. Lech Wikaryjczyk, Learnetic S.A.

Lech Wikaryjczyk, przedstawiciel firmy Learnetic s.a., poprowadził spotkanie dotyczące darmowych udogodnień dla oświaty, które można znaleźć w sieci.

Prelegent przedstawił zgromadzonym największy w Polsce konkurs informatyczny dla uczniów „Bóbr”. Uczestnictwo w projekcie jest darmowe, w jego organizacji uczestniczy Wydział Matematyki i Informatyki UMK Toruń oraz Learnetic Gdańsk.

Prowadzący przekonywał, że myślenie o tym, że nie ma „nic za darmo” to pokłosie konsumpcjonizmu. Współczesny świat to czas post-prawdy oraz upadku autorytetów. Statystyki pokazują, jak bardzo nowe pokolenie różni się od wcześniejszych, na przykład w kwestii zawierania relacji czy rozpoczynania pracy zarobkowej w trakcie nauki. Tzw. Millenialsi czy homo tableti to pokolenie, dla którego dostęp do wiedzy nie jest przywilejem ale oczywistością. Media społecznościowe są częścią ich życia, również normą jest to, że są darmowe. Prowadzący przedstawił statystyki, które pokazywały zmiany spowodowane postępem technicznym. Wraz ze zmianą społeczeństwa, zmieniają się wartości oraz sposób konsumpcji.

We współczesnym świecie nie trzeba inwestować dużych funduszy w oprogramowanie potrzebne oświacie, powstało wiele darmowych aplikacji. Prowadzący polecił strony do tworzenia prezentacji (www.canva.com - zapraszamy na nowopowstałą polską wersję strony, www.slides.com, prezentacje Google, www.prezi.com oraz serwis www.minstructor.pl), strony i aplikacje do słuchania darmowej muzyki (Youtube, Deezer, Soundcloud, Tidal, radia internetowe, musopen.org)  oraz oglądania materiałów filmowych (wersja próbna serwisu Netflix, VOD i Youtube).

Wiele darmowych zasobów (też tych przeznaczonych dla nauczycieli) znajduje się na stronie Mcourser, platformie LMS, stronie www.edukator.pl oraz www.otwartezasoby.pl.

Prowadzący przedstawił podręcznik Matma!123 czyli e-podręcznik do nauki matematyki w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3). Produkt powstał w porozumieniu z twórcami japońskiego podręcznika yykaakoo i zawiera 2 tysiące 600 interaktywnych ćwiczeń matematycznych.

Zostały przeprowadzone badania weryfikujące, czy interaktywny materiał 321matma! wykorzystywany w toku edukacji na urządzeniach TIK (komputery, tablety, tablice interaktywne) wpłynie na poziom umiejętności matematycznych uczniów. Cały okres badań trwał około roku, rozpoczął się we wrześniu 2016 roku od pre-testów, a zamknął ewaluacją w 2017 roku. Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych uczniów (wg definicji Komisji Europejskiej), takich jak umiejętności korzystania z technologii, uczenia się oraz umiejętności matematyczne.

Opiekę naukową nad projektem sprawowała prof. Grażyna Penkowska, kierownik Pracowni Edukacji Medialnej na Uniwersytecie Gdańskim, a udział brały szkoły we Wrześni oraz w Redzie. Pod koniec projektu nauczycielki w badanych klasach przyznały, że e-podręcznik ma pozytywny wpływ na procesy nauczania i uczenia się. Zauważalny był progres słabszych uczniów oraz to, że dzieci były bardziej skupione na lekcjach matematyki. Przez wprowadzenie zróżnicowanego mechanizmu nagradzania w klasach wytworzyła się zdrowa rywalizacja, dzieci współpracowały ze sobą.

Prowadzący przedstawił wyniki statystyczne, z  których wynikało, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz same dzieci byli bardzo zadowoleni z produktu i chcą włączyć e-podręcznik na stałe w tok nauczania.