MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY EDUKACJI FILMOWEJ WE WZMACNIANIU WYCHOWAWCZEJ ROLI SZKOŁY.

Wykład. Anna Równy, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Wykład o możliwościach i perspektywach edukacji filmowej we wzmacnianiu wychowawczej roli szkoły poprowadziła Anna Równy – koordynator merytoryczny programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Projekt ten polega na odbywających się przez rok szkolny projekcjach filmów dla uczniów, spełniających wymogi poszczególnych etapów edukacyjnych. Program oferuje wiele cykli tematycznych, między innymi odwołujące się do klasyki kina czy mówiące o problemach młodzieży.

Każde wyświetlenie jest poprzedzone trwającą około pół godziny prelekcją przygotowaną przez metodyka i filmoznawcę. Nauczyciel otrzymuje również materiały do rozmowy z uczniami po seansie – scenariusz lekcji i analizę psychologiczną przygotowaną przez psychologa i pedagoga, która pozwala na poruszenie ważnych i trudnych tematów w klasie.

Prelegentka przekonywała, że film jest jednym z najlepszych mediów dotarcia do dzieci i młodzieży – kultura obrazu jest im bliższa niż kultura słowa. Film ma duży potencjał w osiąganiu kompetencji związanych z wychowaniem, a nie tylko kształceniem w szkole. Dla młodzieży film to nie tylko rozrywka, ale i źródło wzorców.

Anna Równy przekonywała, że o tym, czy film nadaje się do puszczenia młodzieży decyduje model odbiorcy, język, związek między artyzmem, a dydaktyzmem dzieła. W Polsce nie ma za wiele wartościowych produkcji dla dzieci i młodzieży, najpiękniejszy poznawczo i wizualnie jest film skandynawski. Prowadząca zwróciła uwagę na palący problem znikomej edukacji kulturalnej w naszym kraju. Spada również wskaźnik czytania wśród uczniów – wybrana podstawa jest dla współczesnej młodzieży niezrozumiała. Film paradoksalnie może zachęcić do sięgnięcia po książkę.

Prelegentka przedstawiła teorię prof. Henryka Depty dotyczącą wychowania do filmu oraz wychowania przez film. Według tej teorii dzieło filmowe kształtuje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów, pokazuje im wzorce i antywzorce, pobudza do rozważań na temat wartości dylematów moralnych bohaterów oraz prowokuje do uruchomienia procesu identyfikacji z bohaterem. Następnie prowadząca omówiła cztery fazy analizy filmu wg Anthony’ego Higginsa oraz model porozumienia bez przemocy Rosenberga.

Anna Równy zarekomendowała program Nowe Horyzonty Edukacja Filmowa, gdyż film jest narzędziem, które pomaga młodym ludziom lepiej zrozumieć współczesny świat, jak i stanowi bezcenne narzędzie do pracy wychowawczej dla nauczyciela.

Wszelkie materiały są do ściągnięcia ze strony programu - https://www.nhef.pl/, a ewentualne pytania czy chęć współpracy można kierować pod adres  anna.rowny@nowhoryzonty.pl.