ZAKOŃCZYŁY SIĘ OBRADY JEDENASTEJ, DOROCZNEJ KONFERENCJI OSKKO,
W KTÓREJ WZIĘŁO UDZIAŁ 520 DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH
I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO.

Konferencja odbyła się w dniach 7-9 marca 2014 r. w Krakowie, w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jej celem było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, komunikacja kadry z resortem oświaty. Odbyły się, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego. Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (9 marca 2014 r.), odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków OSKKO, na którym
wybrany został Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

Poniżej zapraszamy do lektury relacji z poszczególnych paneli Konferencji, a także do galerii zdjęć z jej obrad oraz koncertu Piwnicy Pod Baranami. Wkrótce dostępne będą do pobrania pliki przygotowane przez naszych wykładowców.


Partnerzy merytoryczni Konferencji

 

Partnerzy medialni Konferencji

Partnerzy Konferencji


Sprawozdanie z obrad

 

Otwarcie obrad XI Konferencji OSKKO

Zebranych powitał prof. Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ, goszczącego Konferencję OSKKO. Prof. Noworól powiedział, że jest to dla niego wyróżnienie móc gościć po raz kolejny konferencję OSKKO, i że ISP UJ czerpie bardzo wiele z doświadczeń corocznych spotkań z OSKKO.
czytaj dalej>>>

 

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską.

8 marca 2014 r., uczestnicy Konferencji OSKKO spotkali się z Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską. Swoje wystąpienie minister rozpoczęła od prezentacji działań podjętych w ostatnim czasie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypomniała, że ministerstwo zebrało wokół siebie grono ekspertów, a także zorganizowało szereg debat, także z rodzicami, na temat nowoczesnej oświaty i wkrótce przedstawi pomysły proponowanych zmian. Na razie jednak prace ministerstwa skupiły się wokół dwóch palących kwestii, które minister zamierzała przedstawić bliżej zgromadzonym, tj. posłania 6-latków do szkół oraz bezpłatnych podręczników dla pierwszoklasistów.
czytaj dalej>>>

 

Element protokołu i savoir vivre przy organizacji wydarzeń oficjalnych
Agnieszka Staniszewska, Zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta Krakowa

Agnieszka Staniszewska rozpoczęła wystąpienie od wyjaśnienia terminu precedencja, czyli porządku pierwszeństwa istotnych funkcji państwowych, którego należy przestrzegać w trakcie oficjalnych wydarzeń i uroczystości. Następnie referentka przeszła do objaśnienia porządku konkretnych stanowisk w polskich realiach i wyjaśnienia, jakimi terminami należy tytułować przedstawicielu kleru i władz uczelnianych.
czytaj dalej>>>

 

Przywództwo – projekt kształcenia i doskonalenia dyrektorów. Wykład.
Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz zatytułował swój wykład „Przywództwo edukacyjne: ruchome piaski” i odnosząc się do tytułu wyjaśnił, że projekt „Przywództwo edukacyjne” jest na końcu fazy wstępnej i wchodzi w fazę pilotażu, zatem można na razie mówić jedynie o inspiracjach i planach na przyszłość. Wskazał, że na początek należy zadać sobie pytanie, po co zmieniać i wspierać dyrektorów, a odpowiedź, że po to, aby mogli wpływać pozytywnie na rozwój szkół, nie dla wszystkich jest oczywista. Kolejnymi pytaniami na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź są pytania o to, jakiej chcemy szkoły oraz jak sprawić, żeby szkoła była bliżej potrzeb uczniów.
czytaj dalej>>>

 

Przywództwo – projekt kształcenia i doskonalenia dyrektorów. Warsztaty.
Magdalena Swat-Pawlicka, Uniwersytet Jagielloński

Magdalena Swat-Pawlicka poprowadziła spotkanie warsztatowe, podczas którego zaprezentowała fragmenty warsztatów przygotowanych w projekcie „Przywództwo – projekt kształcenia i doskonalenia dyrektorów”. Na początek zaprosiła wszystkich uczestników do udziału w przygotowanych przykładowych fragmentach zajęć i poprosiła o zgłaszanie uwag, które pomogą ulepszyć program.
czytaj dalej>>>

 

Państwowa Inspekcja Pracy w szkole. Seminarium.
Radosław Łuczak

Prelegent rozpoczął seminarium od przypomnienia podziału typów odpowiedzialności, jakiej podlegają nauczyciele podczas pracy w szkole. Wyszczególnił odpowiedzialność dyscyplinarną, karną oraz cywilną. Zwrócił szczególną uwagę na częste nieprawidłowości mające miejsce w szkołach, w tym powszechne poświadczanie nieprawdy w dzienniku szkolnym.
czytaj dalej>>>

 

Zgłoszenia zbiorów danych osobowych placówek oświatowych do GIODO.
Adam Korzuch, Internet Community

Celem spotkania było omówienie jednego z obowiązków dyrektorów szkół, zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi  Danych Osobowych. Pierwszą kwestią, którą prowadzący rozpatrywał, było pojęcie danych osobowych, przez które rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
czytaj dalej>>>

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora w praktyce. Seminarium dla przedszkoli.
Anna Zabielska, Beata Gutowska

Podczas spotkania przedstawicielki Przedszkola nr 201 w Warszawie, dyrektor Anna Zabielska oraz lider zespołu ewaluacyjnego Beata Gutowska, opowiadały o tym, jak w ich przedszkolu ewaluacja wewnętrzna stała się procesem „łatwym, szybkim i przyjemnym”.
czytaj dalej>>>

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce. Seminarium dla szkół podstawowych i gimnazjów. Spotkanie z parą: dyrektor i nauczyciel- lider ewaluacji wewnętrznej.
Izabela Leśniewska, Beata Rybińska

Lider, Beata Rybińska oraz dyrektor, Izabela Leśniewska, pracujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Radomiu, poruszyły na spotkaniu kwestię ewaluacji wewnętrznej, istotnego elementu ich codziennej praktyki szkolnej, dostarczającego licznych informacji pomagających dyrektorowi w podejmowaniu trafnych, uzasadnionych decyzji.
czytaj dalej>>>

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce. Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

Spotkanie poprowadziły Joanna Jasiak, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, oraz Anna Olszewska, nauczyciel języka polskiego i lider zespołu ewaluacyjnego V LO, które przedstawiły doświadczenia z prowadzenia nadzoru pedagogicznego w swoje szkole.
czytaj dalej>>>

 

Ruch służbowy i obowiązki dyrektora szkoły. Seminarium.
Edward Wiśniewski

Spotkanie z Edwardem Wiśniewskim (znanym z Forum OSKKO jako kompetentny i życzliwy doradca „Dyrek”) miało charakter otwartej dyskusji, podczas której, równolegle z omawianymi przez prelegenta zagadnieniami, każdy z uczestników mógł zadać pytanie dotyczące własnej praktyki dyrektorskiej.
czytaj dalej>>>

 

Procedury postępowania dyrektora szkoły w przypadkach uczniów z zaburzeniami zachowania, wynikającymi z ADHD, zespołu Aspergera i innych związanych ze stanem zdrowia dziecka.
Teresa Krysztofiak,
redaktor naczelna "Poradnika Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce". Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Spotkanie rozpoczęło się od przywołania przez referentkę sytuacji kryzysowych w szkołach. Problem związany z agresywnymi dziećmi nieprzerwanie powoduje bunt rodziców, którzy nie chcą, ażeby ich pociechy uczyły się z uczniami przejawiającymi tendencje do gwałtownych zachowań.
czytaj dalej>>>

 

Przykłady dobrej praktyki - "Z małej szkoły w wielki świat".

Spotkanie poprowadziła Elżbieta Tołwińska-Królikowska, prezeska Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych, która na wstępie opowiedziała o historii utworzenia federacji oraz przyczynach, dla których zwrócono uwagę na problem małych szkół. Podkreśliła specyficzną rolę szkoły wiejskiej w środowisku lokalnym oraz zalety takiej szkoły jako ośrodka zazwyczaj niewielkiego i mocno związanego ze społecznością lokalną. Następnie przedstawiła główne założenia projektu „Z małej szkoły w wielki świat”, umożliwiającego niewielkim szkołom ciągły rozwój oraz wprowadzanie licznych innowacji przy jednoczesnej integracji szkoły ze społecznością lokalną.
czytaj dalej>>>

 

Jak nie niszczyć motywacji uczniów? Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i nauczania.  Dydaktyka ewolucyjna.
Dr Marek Kaczmarzyk,  kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego.

Wystąpienie rozpoczęło się od wyjaśnienia, iż termin „dydaktyka ewolucyjna” stanowi jedynie roboczą nomenklaturę. Spojrzenie na biologiczne konteksty naszego zachowania, nie jest możliwe bez perspektywy ewolucyjnej. 
czytaj dalej>>>

 

Neurodydaktyka. Co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się?
Dr Marzena Żylińska, NKJO w Toruniu, DSW we Wrocławiu.

Wystąpienie rozpoczęło się od wprowadzenia do anatomii mózgu. Prelegentka przybliżyła funkcjonowanie synaps, oraz ich rozwój lub regres w zależności od kształconych umiejętności. Następnie pani doktor opowiedziała o początkach swojego zainteresowania metodyką nauczania.
czytaj dalej>>> 

 

„Wyróżnij się lub zgiń..." - doradztwo edukacyjno-zawodowe jako istotny element budowania prestiżu szkoły.
Wojciech Kreft, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

Spotkanie poprowadził Wojciech Kreft – psycholog oraz doradca zawodowy związany z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej im. J. Korczaka w Warszawie. Prelegent skupił się na odpowiedzi na pytanie, co powinno wyróżniać szkołę oraz jak budować jej prestiż.
czytaj dalej>>>

 

Dyskusja nad przyszłością systemu wspomagania rozwoju szkół

Spotkanie miało na celu uporządkowanie wiedzy dotyczącej projektu, oraz wymianę informacji z jego twórcami. Dorota Czerwonka, przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji, rozpoczęła od przedstawienia celów spotkania, podczas którego zamierzała omówić nowe formy wspomagania, różnice między rozwiązaniami z projektów pilotażowych i tymi planowanymi w systemie oraz szanse i ryzyka związanie z tymi formami wspomagania na przykładzie praktyki z powiatu brzeskiego.
czytaj dalej>>>

 

Wrocławski tutoring szkolny. Czy możliwy jest tutoring w polskiej szkole? Wykład.
Jarosław Traczyński, Fundacja Kolegium Tutorów

Jarosław Traczyński swój wykład dotyczący tutoringu, czyli towarzyszenia uczniowi w jego drodze przez edukację, rozpoczął od wskazania źródeł tej kameralnej metody pracy, która w wielu wrocławskich szkołach znalazła uznanie oraz zastosowanie.
czytaj dalej>>>

 

Uświadomiona skuteczna komunikacja.
Witold Kołodziejczyk, redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i dialog"

Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i dialog”, twórca Collegium Futurum - szkoły przyszłości powstającej w Słupsku - Witold Kołodziejczyk, swoje wystąpienie rozpoczął spostrzeżeniem, że w dzisiejszym ponowoczesnym świecie nastąpiły potężne zmiany w procesie komunikacji społecznej.
czytaj dalej>>>

 

Ucz i inspiruj, czyli w jaki sposób nowe technologie zmieniają oblicze edukacji.
Aleksandra Dykta, główny metodyk firmy Funmedia

Aleksandra Dykta, przedstawicielka firmy Funmedia, rozpoczęła spotkanie od pytania do słuchaczy o to, czym charakteryzuje się współczesny uczeń. Wymieniono między innymi, że ma problemy z koncentracją, mało czyta, spędza dużo czasu przy komputerze.
czytaj dalej>>>

 

Wyniki ewaluacji programu „Cyfrowa szkoła”.
Piotr Penszko, Instytut Badań Edukacyjnych

Przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych, Paweł Penszko, zaprezentował wyniki ewaluacji rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, który został przeprowadzony w 400 wytypowanych szkołach podstawowych w ramach czterech modułów: e-uczeń i e-szkoła, które polegały na zakupie sprzętów multimedialnych dla uczniów i szkół, e-zasoby, który opierał się na stworzeniu cyfrowej bazy materiałów dydaktycznych i e-nauczyciel, który miał na celu zapewnić szkolenia dla nauczycieli.
czytaj dalej>>> 

 

Ruch kadrowy w oświacie.
Iwona Kobus i Tomasz Wróbel, Wolters Kluwer

Prelegentka rozpoczęła wystąpienie od wyjaśnienia różnic pomiędzy zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a zatrudnieniem na podstawie mianowania. Podkreśliła, iż te dwie formy zatrudnienia regulowane są według różnych przepisów.
czytaj dalej>>> 

 

Podręczniki na tablecie w szkole.
Maciej Jonek, Multiedukacja

Blok tematyczny „Cyfrowa Edukacja” miał za zadanie przybliżyć uczestnikom konferencji ideę zastosowania narzędzi multimedialnych w procesie edukacji. Maciej Jonek opowiedział słuchaczom o wprowadzeniu do szkół podręczników zainstalowanych na nośnikach elektronicznych, w szczególności na tabletach.
czytaj dalej>>> 

 

Nowoczesne narzędzia wspomagające proces nadzoru i ewaluacji w praktyce.
Tomasz Pieper, Wolters Kluwer

Prelegent rozpoczął wystąpienie od określenia celu spotkania, czyli wyjaśnienia sposobów funkcjonowania interaktywnego systemu zarządzania informacją, oraz nakreślenia korzyści płynących z przysposobienia narzędzia tego rodzaju w szkołach.
czytaj dalej>>> 


Ekipa organizatorów Konferencji:

W pracy nad Kongresem wzięła udział ekipa OSKKO:
Wolontariusze, współpracownicy, członkowie Zarządu i KR: Jolanta Basaj, Anna Burec-Kobiałka, Ewa Czechowicz, Iwona Grelka, Ewa Halska, Joanna Jasiak, Renata Kalinowska, Alicja Kapcia, Izabela Leśniewska, Gabriela Olszowska, Elżbieta Rakoczy, Danuta Sikora, Bogna Skoraszewska, Anna Zabielska, Tadeusz Burczyk, Krzysztof Kaźmierczak, Jerzy Kostyła, Sławomir Lipiński, Piotr Pleśniar, Jacek Rudnik, Ryszard Sikora, Leszek Zaleśny, Dariusz Zelewski, i inni.
Pracownicy Biura OSKKO: Katarzyna Gadzińska, Jolanta Zglejc, Tomasz Fiedorowicz.
Szefem Konferencji jest: Marek Pleśniar.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl