Przykłady dobrej praktyki - "Z małej szkoły w wielki świat".

Spotkanie poprowadziła Elżbieta Tołwińska-Królikowska, prezeska Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych, która na wstępie opowiedziała o historii utworzenia federacji oraz przyczynach, dla których zwrócono uwagę na problem małych szkół. Podkreśliła specyficzną rolę szkoły wiejskiej w środowisku lokalnym oraz zalety takiej szkoły jako ośrodka zazwyczaj niewielkiego i mocno związanego ze społecznością lokalną. Następnie przedstawiła główne założenia projektu „Z małej szkoły w wielki świat”, umożliwiającego niewielkim szkołom ciągły rozwój oraz wprowadzanie licznych innowacji przy jednoczesnej integracji szkoły ze społecznością lokalną.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z trzema placówkami związanymi z  projektem.

Jako pierwsza wystąpiła dyrektor Krystyna Wardach ze SP im. Astrid  Lindgren w Zastrużu. Prelegentka opowiedziała o ogromnym zaangażowaniu rodziców w życie szkoły, które przejawia się takich działaniach jak cotygodniowe wspólne spotkania rodziców, uczniów oraz nauczycieli, udział w przygotowaniu filozofii oraz koncepcji pracy szkoły, wprowadzenie „dzienniczków zachowania”, które uczniowie wykorzystują również poza szkołą, występowanie rodziców oraz dziadków w roli lokalnych ekspertów w rozmaitych dziedzinach. Szkoła aktywnie działa w swojej miejscowości – organizuje np. „Dzień Sąsiada” oraz wolontariat na rzecz seniorów. Szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziło wspólne pisanie przez rodziców i uczniów próbnego testu szóstoklasisty. Krystyna Wardach opowiedziała o tym, jak ogromne znaczenie ma dla dziecka obecność rodzica podczas zmierzania się po raz pierwszy z tak trudnym zadaniem oraz presją czasu.

Dyrektor Anna Grzybowska zaprezentowała SP im. św. Wojciecha we Włodowicach. Opowiedziała o realizacji w szkole cotygodniowego „Dnia projektowego”, polegającego na wspólnym wykonywaniu przez uczniów (w mieszanych grupach wiekowych, przy wsparciu różnych nauczycieli) określonego projektu. Podkreślona została ogromna rola „Dnia projektowego” w budowaniu relacji pomiędzy uczniami, nabywaniu umiejętności społecznych oraz nauce zdobywania potrzebnych informacji. Anna Grzybowska przyznała, że efekty wprowadzenia w szkole „Dnia projektowego” są niezwykle budujące, a uczniowie stali się bardzo kreatywni oraz zaangażowani społecznie. Słuchaczy zainteresowała organizacyjna strona przedsięwzięcia – opracowanie tematyki, zgodność z programem nauczania i możliwość wprowadzenia „Dnia projektowego” w ramach zajęć lekcyjnych.

SP im. Tadeusza Pezały w Purdzie została zaprezentowana przez dyrektor Danutę Adamowicz, która opowiedziała o ruchu naukowym w szkole. Szkoła należy do Klubu Młodego Odkrywcy pod patronatem Centrum Nauki Kopernik, współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, bierze udział w różnorodnych projektach oraz realizuje własne przedsięwzięcia. Ustosunkowując się do pytań słuchaczy, dotyczących frekwencji dzieci w wydarzeniach organizowanych poza lekcjami, Danuta Abramowicz podkreśliła rolę, jaką odgrywa uświadomienie rodzica w tym, jak ogromne znaczenie ma w edukacji dziecka rozwijanie różnorodnych zainteresowań już od najmłodszych lat.