Nadzór pedagogiczny dyrektora w praktyce. Seminarium dla przedszkoli.
Anna Zabielska, Beata Gutowska

Podczas spotkania przedstawicielki Przedszkola nr 201 w Warszawie, dyrektor Anna Zabielska oraz lider zespołu ewaluacyjnego Beata Gutowska, opowiadały o tym, jak w ich przedszkolu ewaluacja wewnętrzna stała się procesem „łatwym, szybkim i przyjemnym”.

Dyrektor przypomniała słuchaczom, że przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej jest obowiązkiem każdego przedszkola, należy jednak odrzucić niechęć związaną z tym procesem oraz postarać się o wypracowanie własnych metod dostosowanych do potrzeb lokalnych.  Opowiedziała również o przełamaniu tej niechęci w Przedszkolu nr 201, gdzie przekonywająca okazała się metafora lustra – dyrektor zwróciła uwagę kadry na fakt, że swoją pracę należy kontrolować i ciągle udoskonalać, a ewaluacja wewnętrzna jest istotnym narzędziem mogącym dopomóc w rozwoju. Anna Zabielska opowiedziała również o tym, jak doszło do tego, że Beata Gutowska została liderką oraz jak ogromny ma to wpływ na integrację kadry. Dyrektorka jest przekonana, że bez pomocy nauczycielki, która zaraża swoimi pomysłami współpracowników oraz jest świetnym łącznikiem personelu z dyrekcją, plany rozwoju placówki nie mogłyby zostać wdrożone tak sprawnie. Następnie panie wspólnie opowiedziały o metodach badawczych, jakie wypracowane zostały w ich przedszkolu. Metody te umożliwiają szybkie wyrażenie przez rodziców oraz dzieci opinii na dany temat lub przedstawienie odpowiedzi na zadane pytanie. Anna Zabielska podkreśliła, że działając w przedszkolu ma wyjątkową możliwość przeprowadzenia badania w formie zabawy, co jest akceptowane oraz spotyka się z sympatią zarówno wśród rodziców jak i dzieci. Do metod pozyskiwania informacji bądź badania opinii w przedszkolu należą m.in.: „fotoocena” czyli ocena realizacji danego projektu lub opis danego problemu na podstawie odpowiednio przygotowanych fotografii, „balon”, gdzie w odpowiednim miejscu na przygotowanej planszy z rysunkiem balonu można oznaczyć działania, emocje negatywne oraz pozytywne, działające na podobnej zasadzie „walizka i kosz”. Z kolei dzięki takim rozwiązaniom jak „róża wiatrów”, „tarcza strzelnicza”, „młyńskie koło”, czy „termometr uczuć” uczestniczy mogą w szybki sposób wyrazić swoje emocje, zainteresowanie czy stosunek do określonego zagadnienia. Często stosowana jest również „gadająca ściana”, gdzie rodzice w wyznaczonym miejscu, za pomocą krótkich haseł, mogą wyrazić opinię na określony temat. Prelegentki zaznaczyły, również jak ogromną rolę ma przeprowadzanie badań, podsumowywanie ich wyników oraz ocena pracy w podniesieniu samooceny nauczycielek pracujących w przedszkolu oraz upewnieniu ich w wartości oraz prawidłowości wykonywanej pracy.

Po prezentacji przykładowego, przeprowadzonego w przedszkolu badania „Przyprowadzanie dzieci o różnych porach do przedszkola”, wspólnie ze słuchaczkami omówiony został problem niepunktualnego przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz przyczyny takich sytuacji i metody rozwiązywania tego problemu w różnych przedszkolach. Słuchaczki zainteresowało również szkolenie „Nauczyciel-badacz”, w którym wzięła udział Beata Gutowska. Prowadzące podkreśliły wspólnie, że pracując z dziećmi nie można wpaść w rutynę, a ciągła kontrola własnej pracy, jest nieodłącznym elementem ich zawodu.