Jak nie niszczyć motywacji uczniów? Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i nauczania.  Dydaktyka ewolucyjna.
Dr Marek Kaczmarzyk,  kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego.

Wystąpienie rozpoczęło się od wyjaśnienia, iż termin „dydaktyka ewolucyjna” stanowi jedynie roboczą nomenklaturę. Spojrzenie na biologiczne konteksty naszego zachowania, nie jest możliwe bez perspektywy ewolucyjnej. 

Doktor Marek Kaczmarzyk przypomniał znaczenie terminu ewolucja i nakreślił początki zaistnienia tego procesu w wypadku gatunku ludzkiego. Podkreślona została istota czynnika, jakim jest środowisko dla ukształtowania człowieka. 

Prelegent przeszedł do przedstawienia zagadnień z dziedziny neurobiologii, które mają istotny wpływ na dydaktykę.

Na początek doktor Kaczmarzyk opisał odkrycie dokonane przez Giacomo Rizzolattiego, którego przedmiotem były neurony lustrzane. Wnioskiem związanym z tym eksperymentem, było stwierdzenie, iż ze względu na samoistne odtwarzanie czynności, która jest obserwowana, młodzież uczona przez pogodnego i zainteresowanego przedmiotem nauczyciela będzie mimowolnie przejmować jego zachowanie.

Następnie prelegent przedstawił uruchamiany w mózgu układ nagrody, oraz jego istotną rolę dla procesu motywacji. Ażeby pobudzać jego działanie, należałoby unikać zmuszania uczniów do nauki danych liczbowych, tylko posługiwać się interesującymi historiami, zaskakiwać większym niż oczekiwane wynagrodzeniem za wykonywaną pracę i wykorzystywać  niespodziewany sposób prezentacji informacji.

Kolejnym aspektem, który został zaprezentowany, było odwołanie się przez prelegenta do wiedzy o memach i wyciągnięcie na tej podstawie wniosku, iż niemożliwym jest, ażeby program nauczenia był aktualny dla wszystkich generacji, ze względu na brak umiejętności antycypacji wymagań, które będą stawiane przed przyszłymi pokoleniami. W konsekwencji konieczne jest zbudowanie nowego programu szkolnictwa, jednakże jak na razie nikt nie ma pomysłu, w jaki sposób tego dokonać.

W następnej kolejności pan doktor Kaczmarzyk skupił się na analizie niektórych zachowań młodzieży z punktu widzenia funkcjonowania mózgu. Na tej podstawie udowodnił, iż okres buntu jest wpisany w proces socjalizacji i jest jego częścią, nie zaś efektem ubocznym.

Wykład zakończył się prośbą ze strony prowadzącego o większą wyrozumiałość dla młodzieży, która w okresie dorastania podlega najbardziej zróżnicowanym zmianom w funkcjonowaniu mózgu w całym życiu.