Element protokołu i savoir vivre przy organizacji wydarzeń oficjalnych
Agnieszka Staniszewska, Zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta Krakowa

Agnieszka Staniszewska rozpoczęła wystąpienie od wyjaśnienia terminu precedencja, czyli porządku pierwszeństwa istotnych funkcji państwowych, którego należy przestrzegać w trakcie oficjalnych wydarzeń i uroczystości. Następnie referentka przeszła do objaśnienia porządku konkretnych stanowisk w polskich realiach i wyjaśnienia, jakimi terminami należy tytułować przedstawicielu kleru i władz uczelnianych.

Po wstępie dotyczącym tytulatury, prowadząca przeszła do omawiania następujących etapów związanych z organizowaniem uroczystości:

 • Zaproszenie,

 • Program,

 • Wystrój Sali,

 • Dziennikarze,

 • Przemawianie do mikrofonu,

 • Oznaczenia miejsc,

 • Przygotowanie uczniów do uroczystości,

 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej,

 • Wpisy do księgi pamiątkowej,

 • Upominki,

 • Lista podręcznych rzeczy, które mogą się okazać przydatne gościowi,

 • Strój,

 • Catering.

Prelegentka każdy z wyżej wymienionych punktów okraszała poradami i zabawnymi anegdotami z jej własnego doświadczenia związanego z uczestnictwem w uroczystościach i ich organizacją. Wykład został zakończony konkluzją, iż nie wszystkich gości można zadowolić, ale ażeby uniknąć ewentualnych niepowodzeń, należy wizualizować każde wydarzenie na bieżąco, co da możliwość przewidzenia najbardziej prawdopodobnych pomyłek i poprawienia niedociągnięć.