Ruch służbowy i obowiązki dyrektora szkoły. Seminarium.
Edward Wiśniewski

Spotkanie z Edwardem Wiśniewskim (znanym z Forum OSKKO jako kompetentny i życzliwy doradca „Dyrek”) miało charakter otwartej dyskusji, podczas której, równolegle z omawianymi przez prelegenta zagadnieniami, każdy z uczestników mógł zadać pytanie dotyczące własnej praktyki dyrektorskiej. Na początku seminarium omówiono zagadnienia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w szkołach samorządowych – rodzaje umów oraz ich warunki. Zwrócono uwagę na stosunek pracy na podstawie mianowania. Następnie określone zostały wyjątkowe warunki zatrudnienia na czas określony oraz nieokreślony.

W odpowiedzi na burzliwą dyskusję, Edward Wiśniewski zaapelował do zebranych, aby nie obawiać się sądów pracy, ponieważ nauczyciel, dochodzący swoich praw w sądzie, nie występuje przeciwko dyrektorowi, a przeciwko szkole. Dyrektor jedynie reprezentuje placówkę, a do jego obowiązków należy dbanie o jej dobro. Oprócz tego, wyrok zasądzony przez sąd pracy, staje się podstawą do decyzji dyrektora, co ułatwia oraz usprawnia decyzyjność dyrekcji. Zaznaczono, że często efektem postępowania nie musi być wyrok, ale np. ugoda. Prelegent podkreślił, że wobec ogromnej ilość przepisów prawnych, często jedynie sąd pracy może pomóc w rozwiązaniu wyjątkowo skomplikowanego problemu. Ustalono, że częstą przyczyną obaw dyrekcji, przed podejmowaniem decyzji dotyczących ruchu służbowego w szkole, jest brak odpowiedniej porady prawnej, a dyrektorzy często mają wątpliwości dotyczące odpowiedniej interpretacji przepisów.

Następnie Edward Wiśniewski omówił proces zwalniania nauczycieli, w wyniki czego dyskutowano o „Kryteriach zwalniania nauczyciela”, których opracowywanie nie jest obowiązkowe jeśli nie są to zwolnienia grupowe. Jedna z uczestniczek opowiedziała o problemach związanych z opracowaniem „Kryteriów…” w swojej szkole. W odpowiedzi na wątpliwości słuchaczy, omówiono różnice wynikające z organizacji nauczania oraz  organizacji pracy szkoły. Następnie poruszono kwestię uprawnień i funkcjonowania w szkołach związków zawodowych nauczycieli, omówiono problem „nauczycieli chronionych”. Rozmawiano również o urlopach bezpłatnych, które, w ostatnim czasie, stają się problemem w wielu szkołach.

Podsumowując prelegent zaznaczył, że dyrektor zawsze musi kierować się dobrem szkoły, a odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania można uzyskać zgłaszając się do odpowiednich instytucji.