Podręczniki na tablecie w szkole.
Maciej Jonek, Multiedukacja

Blok tematyczny „Cyfrowa Edukacja” miał za zadanie przybliżyć uczestnikom konferencji ideę zastosowania narzędzi multimedialnych w procesie edukacji. Maciej Jonek opowiedział słuchaczom o wprowadzeniu do szkół podręczników zainstalowanych na nośnikach elektronicznych, w szczególności na tabletach. Głównym pytaniem jakie stawiali sobie twórcy realizując projekt było to, jak zachęcić ucznia do korzystania z podręcznika. Uznano, że samo narzędzie, w tym wypadku tablet, może skutecznie zachęcić do nauki, jednak nie należy zapominać, że ważną rolę w tym procesie odgrywa sam nauczyciel. Prelegent zwrócił uwagę na dobór odpowiedniej ilości bodźców, które mogą zarówno utrudniać, jak i ułatwiać przyswajanie wiedzy oraz ich ilość, która powinna być optymalna. Maciej Jonek odwołując się do strategii poznawczych, podkreślił, że nauka z klasycznych podręczników nie wykorzystuje wszystkich możliwości uczniów, a często sprowadza się jedynie do powtarzania informacji. Omawiając najbardziej znane koncepcje edukacyjne podkreślono, że w procesie edukacji nie można oczekiwać od uczniów jedynie wymierzalnych efektów w postaci wyników egzaminu, ale należy również dążyć do rozwoju ucznia oraz zachęcenia go do nauki i osiągnięcia przez niego świadomości planowania oraz kontroli procesu edukacji.

Słuchacze mogli również zobaczyć krótki film „Lekcja WOSu”, który prezentował lekcję z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, w tym tabletów. Poruszono kwestię zachowania zeszytów, w których uczniowie muszą pisać ręcznie, nawet wówczas gdy korzystają z podręczników na tablecie. Pisanie ręczne ma rozwijać, angażować zmysły, których nie używamy korzystając jedynie z tabletu.

Obecna na spotkaniu Elżbieta Tołwińska-Królikowska, prezes FIO, zaznaczyła, że dzieci mogą wykorzystywać tablety nie tylko do nauki z podręcznika, ale również powinny uczyć się wykorzystywać urządzenie i jego funkcje w sytuacjach praktycznych np. podczas wyjścia ze szkoły lub realizacji zadania praktycznego.