„Wyróżnij się lub zgiń..." - doradztwo edukacyjno-zawodowe jako istotny element budowania prestiżu szkoły.
Wojciech Kreft

Spotkanie poprowadził Wojciech Kreft – psycholog oraz doradca zawodowy związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie. Prelegent skupił się na odpowiedzi na pytanie, co powinno wyróżniać szkołę oraz jak budować jej prestiż.

Za jeden z istotnych elementów budowy renomy szkoły Kreft uważa doradztwo edukacyjno-zawodowe, które pokazuje uczniowi, w jakim celu i dlaczego warto się uczyć. Wiedza ta umożliwia odpowiednie ukierunkowanie edukacji oraz dodaje motywacji do nauki. Cały proces ma nadać edukacji sens, co pozwala uczniowi budować osobisty potencjał. Jeśli zaś uczeń osiągnie dzięki temu sukces, wówczas doceni edukację, a w szczególności szkołę oraz nauczycieli, którzy pomogli mu rozwinąć się w odpowiednim kierunku. Przedstawione zależności budują prestiż szkoły, w związku z czym Wojciech Kreft uznał doradztwo edukacyjno-zawodowe za atut szkoły oraz wartość dodaną nawet do najlepszej oferty edukacyjnej. Następnie podkreślił obowiązek prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce oraz przedstawił rolę podobnych zajęć w innych krajach. Zwrócił uwagę, że nieodłącznym elementem sukcesu doradztwa edukacyjno-zawodowego jest współpraca nauczyciela, ucznia i rodziców. Przypomniał również takie inicjatywy na rzecz poradnictwa jak Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego, Festiwal Zawodów oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery.

W dalszej części wykładu prelegent omówił rolę wszelkiego rodzaju innowacji dotyczących treści oraz metod nauczania w budowaniu prestiżu szkoły. Jako przykład zastosowania najnowszych technologii Wojciech Kreft przedstawił program multimedialny „Kariera na maksa”, stosowany z powodzeniem w wielu szkołach. Zaprezentowane zostały również dwa powstające obecnie projekty. Pierwszy z nich to strona internetowa www.jak-wybrac-studia.pl, która zacznie działać jeszcze w bieżącym miesiącu. Drugim projektem jest „Akademia Innowatora” stworzona w ramach współpracy z WSP im. J. Korczaka w Warszawie, czyli nakreślenie ścieżki edukacyjnej dla nauczycieli chcących rozwijać swoje umiejętności związane z innowacjami w dziedzinie nauczania. Ścieżka rozwoju obejmuje pięć etapów, w ramach których innowator może kształcić się w ramach otwartych warsztatów oraz trzy-poziomowych studiów podyplomowych, których zwieńczeniem może stać się obrona pracy doktorskiej z dziedziny innowacji w edukacji. Prelegent zaznaczył, że projekt budzi na razie kontrowersje, został zaprezentowany po raz pierwszy i ma zostać dopracowany w ciągu najbliższych tygodni.