Otwarcie obrad XI Konferencji OSKKO

Zebranych powitał prof. Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ, goszczącego Konferencję OSKKO. Prof. Noworól powiedział, że jest to dla niego wyróżnienie móc gościć po raz kolejny konferencję OSKKO, i że ISP UJ czerpie bardzo wiele z doświadczeń corocznych spotkań z OSKKO.

Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Marek Pleśniar, prezes stowarzyszenia, który podziękował wszystkim tym, którzy pomagali przy organizacji przedsięwzięcia oraz życzył owocnych obrad licznie przybyłym (ponad 500) gościom. Zwrócił uwagę na coraz szersze grono współpracowników, m.in. ponad 30 000 członków korespondentów oraz wiele instytucji, które tak jak UJ wspierają działalność stowarzyszenia, co wiążę się z dużą odpowiedzialnością, kiedy przychodzi reprezentować wszystkich podczas rozmów z najwyższymi władzami kraju, jednak daje także nadzieję na poprawę pracy coraz większej liczby szkół w Polsce.

Następnie przywitał przybyłych na konferencję gości: byłą Minister Edukacji Narodowej, posłankę Krystynę Szumilas, Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, Tadeusza Matusza, prof. Antoniego Jeżowskiego oraz reprezentujących ISP UJ, dyrektora Instytutu, prof. Aleksandra Noworola, zastępcę dyrektora ds. studenckich, dra Romana Dorczaka i dra hab. Grzegorza Mazurkiewicza. Przekazał również informację, że małopolski kurator oświaty, Aleksander Palczewski,  przybędzie w drugim dniu obrad. Na koniec jeszcze raz życzył wszystkim satysfakcji z udziału w konferencji i zaprosił uczestników na kolację oraz koncert Piwnicy pod Baranami w Klubie Studio po zakończeniu pierwszego dnia obrad.

Prowadzący otwarcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ryszard Sikora poprosił następnie o zabranie głosu Tadeusza Matusza, który wyraził radość, że konferencja po raz kolejny gości w Krakowie, oraz zwrócił uwagę, że temat oświaty zawsze rodzi problemy, więc konferencja OSKKO, jako forum dla debaty na temat edukacji, zawsze będzie miała czym się zająć. Na koniec zaprosił stowarzyszenie do współpracy z władzami Miasta Krakowa oraz Związkiem Miast Polskich, wyrażając nadzieję, że uda im się wypracować wspólne stanowisko w sprawie zmian w oświacie.

Jako ostatnia głos zabrała Krystyna Szumilas, która podziękowała stowarzyszeniu za współpracę w czasie, gdy pełniła funkcję Ministra Edukacji Narodowej, dzięki czemu mogła korygować politykę oświatową zgodnie z oczekiwaniami dyrektorów szkół i nauczycieli. Zapewniła, że chętnie będzie kontynuowała współpracę ze stowarzyszeniem w ramach nowych wyzwań, które przed nią stoją i życzyła wszystkim zebranym owocnych obrad.

Na koniec Ryszard Sikora przypomniał o tablicy, na której w czasie trwania konferencji można było przypinać kartki, zawierające opis „absurdów w edukacji”, które na koniec zostaną zebrane i przekazane ministerstwu.