<<< powrót do strony głównej OSKKO

 Szanowni Państwo - dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących - zapraszamy na szkolenia OSKKO dla praktyków kierujących szkołami. Nasze spotkania realizujemy w formie webinariów. Zapraszamy do udziału w spotkaniach na żywo, a osoby, które nie zdążyły się zapisać lub termim był dla nich nieodpowiedni - do zamawiania dostępu do nagrań ze szkoleń.

Oczywiście niezmiennie zapraszamy również do udziału w naszej Konferencji oraz Kongresie, które są organizowane w tradycyjnej formie.

Obecnie trwają zapisy na następujące formy doskonalenia zawodowego:

 

 

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrań z webinariów
oraz materiałów szkoleniowych do pobrania:

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 - podsumowanie pracy przedszkola publicznego
   
Zakończenie zajęć w szkole. Zadania dyrektorów i nauczycieli - prawo i praktyka
   
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Prawo i rozwiązania praktyczne
   
Arkusz organizacji przedszkola i podstawowe zadania związane z ruchem kadrowym. Prawo i praktyka
   
Arkusz organizacji szkoły i ruch kadrowy
   
Standardy ochrony małoletnich. Bezpieczeństwo w przedszkolu, szkole, placówce. Zadania i odpowiedzialność dyrektora, wicedyrektora i nauczycieli.
   
Teczki akt osobowych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych - prawo i praktyka
   
Kontrola Sanepidu w przedszkolu i szkole
   
(Współ)praca dyrektora z radą pedagogiczną
   
Plan nadzoru dyrektora w roku szkolnym 2023/2024. Zadania związane z nadzorem pedagogicznym
   
Jak uporządkować awans zawodowy nauczycieli? Przepisy "stare", "nowe" i w okresie przejściowym
   
Jak przygotować się do nowego roku szkolnego w przedszkolu? Zadania dyrektora przed rozpoczęciem zajęć
   
Start w nowy rok szkolny 2023/2024. Zadania dyrektora przed rozpoczęciem zajęć i w pierwszych miesiąach roku szkolnego
   
  Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych - świadczenia, dokumenty, komisja socjalna
   
Awans zawodowy z uwzględnieniem ruchu kadrowego przed nowym rokiem szkolnym - zadania dyrektora
   
Ocena pracy nauczyciela w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej  
   
Zmiany w kodeksie pracy w roku 2023 a zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej. 
   
Jak przygotować się do konkursu na stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola, placówki w 2023 r. 
   
Ruch kadrowy w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej
   
Arkusz organizacji szkoły - repetytorium dla dyrektorów szkół
   
Obowiązki dyrektorów w zakresie żywienia zbiorowego w przedszkolu/szkole
   
Sekretariat szkoły - prawo i praktyka
   
Szkolne ocenianie. Od przepisów do sztuki
   
Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu. Zadania dyrektora i nauczycieli, dokumentowanie - prawo i praktyka
   
Dyrektor vs. nauczyciel. Czego możemy wymagać od nauczyciela?
   
Awans zawodowy a ocena pracy nauczyciela.
   
Aktualizacja prawa. Najważniejsze zmiany na nowy rok szkolny.
   
Podsumowanie pracy przedszkola publicznego. Zebranie Rady Pedagogicznej, analiza dokumentów.
   
Ukraińscy uczniowie w polskiej szkole, czyli rzecz o specustawie, oddziałach przygotowawczych i innych zmianach prawnych. SZKOLENIE DARMOWE
   
(Nie)obowiązująca dokumentacja przedszkolna.
   
(Nie)obowiązująca dokumentacja szkolna.
   
Nowe obowiązki dyrektora w związku z ustawą o "sygnalistach".
   
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole od A do Z.
   
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu od A do Z.
   
Plan nadzoru przed 15 września: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.
   
Koniec roku szkolnego 2022/2023. Podsumowanie pracy przedszkola publicznego
Koniec roku szkolnego 2022/2023 w szkołach i placówkach oświatowych. Zadania dyrektora i nauczycieli - prawo i praktyka
   
Start w nowy rok szkolny. Zadania dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć i w pierwszych miesiącach rok szkolnego 2022/2023.
   
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w przedszkolu. Przepisy, propozycje dokumentacji, procedury, aktualizacje.
   
Koniec roku szkolnego 2021/2022. Zadania dyrektora i nauczycieli - prawo i praktyka.
   
Awans zawodowy nauczycieli 2022. Procedury, dokumenty, terminy.
   
Ruch kadrowy związany z planowaniem roku szkolnego 2022/2023.
   
Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki.
   
Ocena pracy dyrektora, ocena pracy nauczyciela - prawo i praktyka.
   
Dokumentacja dyrektora przedszkola na nowy rok szkolny: nadzór pedagogiczny, podstawa programowa, dokumentacja pracy nauczyciela, COVID-19.
   
Start w nowy rok szkolny. Zadania dyrektora przed rozpoczęciem zajęć i w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022.
   
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w przedszkolu. Przepisy, propozycje dokumentacji, procedury, aktualizacje.
   

Podsumowanie pracy przedszkola publicznego. Zebranie rady pedagogicznej, analiza dokumentów.

   

Koniec roku szkolnego 2020/2021. Zadania dyrektora i nauczycieli - prawo i praktyka.

   

Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy.

   

Jak wesprzeć dziś społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, rodziców i ochronić siebie?

   

Powrót do szkoły stacjonarnej. Jak przygotować szkołę i nauczycieli na powitanie uczniów po najtrudniejszym roku w ich życiu?

   

Ruch kadrowy - prawo i praktyka.

   

Arkusz organizacji pracy szkoły - szkolenie dla dyrektorów.

   

Rekturatacja do przedszkola - zadania dyrektora. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w przedszkolu.

   

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

   

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

   

Dokumentacja dyrektora przedszkola - do końca roku 2020 bez zbędnej biurokracji.

   

Jesienne wsparcie dyrektora - z pandemią w tle. Zadania dyrektora - tu i teraz. Praktyka ich realizacji w konkretnej szkole.

   

Ocena pracy nauczyciela, ocena pracy dyrektora szkoły - prawo i praktyka.

   

Plan nadzoru przed 15 września: nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola.

   

Plan nadzoru przed 15 września: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.

   

Jak rozpocząć rok szkolny 2020/2021? Szkolenie dla dyrektorów przygotowujących rady pedagogiczne: procedury, przepisy.

   

Jak rozpocząć rok szkolny 2020/2021 w przedszkolu? Szkolenie dla dyrektorów przygotowujących rady pedagogiczne: procedury, przepisy.

   

Jak zakończyć rok szkolny w przedszkolu? Podsumowanie pracy przedszkola publicznego.

   

Nawigacja dyrektora związana z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 - jak sprawnie zakończyć rok szkolny w okresie epidemii.

   

Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy. Procedury i dokumenty awansowe, czyli dyrektor pod presją epidemii - szkolenie narzędziowe. EDYCJA II

   

Egzaminy ósmoklasistów, klasyfikacja, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19.

   

Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy. Procedury i dokumenty awansowe, czyli dyrektor pod presją epidemii - szkolenie narzędziowe.

   

Powrót dzieci do szkół od 25 maja 2020. Zadania dyrektora szkoły podstawowej: warunki, procedury, porady.

   

Powrót dzieci do przedszkoli w maju 2020: warunki, procedury, porady.

   

Dostęp do materiałów OSKKO (wzory dokumentów i prezentacje) oraz retransmisji webinarium dot. zadań dyrektora.

 


Poniżej zamieszczamy, bezpłatnie, pierwsze przeprowadzone przez nas webinaria.

Zadania dyrektora w nowej trudnej rzeczywistości – prawo i praktyka na dziś.

Prowadząca: Izabela Leśniewska
 

 
 

Zadania dyrektora przedszkola w obliczu zarazy i nowego rozporządzenia. Garść porad... ale nie recepta na wszystko. Porady praktyka, dyrektora przedszkola.

Prowadząca: Anna Zabielska
 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia - zapraszamy do kontaktu: oskko@oskko.edu.pl, tel. (89) 527-95-14, 513 057 830.


Podstawa prawna naszych szkoleń

Art. 70a ust. 3a KN - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 - wskazuje, że:
3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

w  Statucie OSKKO:

§ 6
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działania na rzecz zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty
2. Działalność oświatowa, w tym popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, prawa w oświacie
3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty.
4. Oddziaływanie, sposobami prawnie dozwolonymi na władze samorządowe i państwowe, w sprawach służących rozwojowi oświaty, wysuwanie postulatów w tym zakresie, inicjowanie zmian w normach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących oświaty oraz oświatowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
5. Wymiana informacji, doświadczeń oraz ułatwianie kontaktów w środowisku kadry kierowniczej oświaty oraz kadry nauczycielskiej.
6. Wspomaganie kadry kierowniczej oświaty.
7. Doskonalenie kadry kierowniczej oraz nauczycieli nakierowane na projakościowy rozwój jednostek systemu oświaty.
 

Poniżej przedstawiamy inne tematy szkoleń realizowanych przez OSKKO:

Ruch kadrowy w obliczu COVID-19. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, redukcje etatów, konkursy dyrektorskie.
 
Nadzór pedagogiczny i ocena pracy w praktyce dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020 - prawo i praktyka.
 
Budowanie efektywnego zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie.
 
Jesienne wsparcie dyrektora. Nawigacja dyrektora w roku szkolnym 2019/2020.
 

Wiosenne wsparcie dyrektora. Arkusz organizacyjny, ruch służbowy, ocena pracy, nadzór i inn.

 
Bezpieczeństwo w szkole - zadania i odpowiedzialność dyrektora. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole, monitorowanie, dokumentowanie.
 

Ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy i inne zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - prawo i praktyka.

 

Jesienne wsparcie dyrektora. Jak stawiać czoła zmianom w prawie - oświatowym i nie tylko.

 

Praktyka dyrektorska wdrażania zmian w prawie - dokumenty wewnątrzszkolne i działania. Zima 2018 r.

 

Prawo wewnątrzszkolne. Decyzje dyrektora.

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce.

 

Polityka kadrowa w szkole/placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli.

 

Dokumentacja i dokumentowanie działalności szkoły/placówki oświatowej.
Jakie dokumenty muszę, a jakie mogę mieć w szkole?

 

Ocena pracy: nauczyciela i pracownika administracyjnego. Prawo i praktyka szkolna.

 

Zadania dyrektora szkoły wynikające ze zmian w prawie oświatowym.

 

Kalendarz dyrektora 2016/17. Obowiązki i zadania dyrektora w kalendarzu roku szkolnego.

 

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w szkole i placówce oświatowej. Jak występować w roli kontrolującego i kontrolowanego?

 

Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego.
 

Nowe regulacje ws. pragmatyki zawodowej nauczycieli - zadania, ocena pracy i awans zawodowy po 1 września 2018 r.


Zapraszamy na szkolenia OSKKO dla praktyków kierujących szkołami.

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl