<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 11 stycznia 2024.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania
z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Zapraszamy do udziału w pilnym szkoleniu OSKKO, podczas którego poruszymy kwestię standardów ochrony małoletnich, które placówki oświatowe są zobowiązane wprowadzić do 15 lutego 2024 r. Podczas webinarium trenerzy OSKKO, praktycy zarządzania oświatą: Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora przedstawią zadania i odpowiedzialność dyrektora i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa - w przedszkolu, szkole, placówce.

Zajmiemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy dzieci i uczniów – analiza obowiązujących aktów prawnych pod kątem zadań i odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli (rozporządzenie w sprawie bhp, karta nauczyciela, kodeks pracy),

  • praktyczne rozwiązania stosowane w szkołach, w tym dotyczące postępowań powypadkowych, odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, dokumentowanie podejmowanych działań, monitorowanie i kontrola BHP – przykład arkusza kontroli, podawanie leków ratujących życie,

  • kiedy nauczyciel/pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?

  • zastępstwa – czy nauczyciel może odmówić pójścia na zastępstwo, czy płacimy,

  • bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli/pracowników – zastępstwa doraźne – płatność, zajęcia dodatkowe płatne czy społeczne, badania profilaktyczne, urlopy dla poratowania zdrowia, „dyżury w czasie ferii i wakacji”, praca podczas przerw wynikających z rozporządzenia o organizacji roku szkolnego,

  • inne zadania dotyczące bezpieczeństwa – przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci, przykładowe zapisy w regulaminie świetlicy, dokumentacja potwierdzająca pobyt w szkole – świetlica, lekcje, zajęcia pozalekcyjne, ewakuacja – dokumentowanie, przeglądy budynku i instalacji, kilka słów na temat RODO, monitoring, zabezpieczenie sieci komputerowej w tym blokowanie treści niepożądanych, kilka słów o odpowiedzialności za przepływ gotówki – składki, w tym składki na wycieczki szkolne.

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty stosowane w praktyce szkolnej, m.in. Standardy ochrony dzieci w PSP, protokół z ewakuacji, regulacje dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci, dokumenty związane z podawaniem leków dziecku, uczniowi. W materiałach znajdą się także fragmenty aktualnych przepisów, które dotyczą szeroko pojętego BHP w szkole.

Warto zaprosić do udziału współpracowników - kolejne osoby z tej samej placówki korzystają z tańszej opcji zapisów (70 zł/os.), można je dopisać pod koniec formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący, wieloletni dyrektorzy szkół i trenerzy z ogólnopolskim doświadczeniem: Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 130 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: 2,5 godziny.

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl