<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 27 stycznia 2022.

Stan prawny na 26 stycznia 2022.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą. Prowadzący wskażą - w oparciu o obowiązujące prawo i swą wieloletnią praktykę dyrektorską - niezbędną w szkole dokumentację: obowiązkową, przydatną i tę, która jest tylko zbędną biurokracją.

Webinarium poprowadzą Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora, trenerzy o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektorzy i członkowie Zarządu OSKKO.  

Zaproponujemy uczestnikom poskromienie dokumentacji szkolnej w możliwy do przyjęcia sposób. Zajmiemy się m.in. następującymi obszarami dokumentowania:

 • podstawą programową, programami nauczania,

 • nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły,

 • ocenianiem, klasyfikowaniem,

 • pomocą psychologiczno-pedagogiczną, orzeczeniami itd.,

 • sprawozdawczością nauczycieli,

 • protokołami, statutami (dlaczego tak dużo w nich umieszczamy?) i regulaminami,

 • dokumentacją pracowniczą, awansem zawodowym, teczkami akt osobowych, regulaminem pracy.

Udostępnimy uczestnikom materiały, w tym m.in.:

 • zestawienie niezbędnych uchwał rady pedagogicznej i innych organów szkoły, przykładowa uchwałą RP,

 • przykłady sprawozdań nauczycieli do protokołu - wskażemy "po co jak często",

 • notatki służbowe, z rozmów z uczniami, pracownikami, dokumentacyjna ścieżka do upomnienia i nagany,

 • przykładowe zarządzenia, regulaminy,

 • zakresy obowiązków - przykładowy z.o. na różnych stanowiskach,

 • protokoły,

 • przykładowy fragment planu pracy szkoły,

 • poza tematem, lecz na czasie: postępowanie przy udzielaniu informacji publicznej, wzór.

Materiały szkoleniowe i nagranie udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: 2 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl