<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą poświęcone przygotowaniu arkusza organizacji przedszkola na nowy rok szkolny. Szkolenie prowadzą Anna Zabielska i Izabela Leśniewska.

Przedstawimy m.in. następujące zagadnienia:

1. Arkusz 2024/2025 – podstawy prawne.
2. Kalendarium pracy nad arkuszem na rok 2024/2025
3. Tryb pracy nad arkuszem organizacyjnym.
4. Informacje niezbędne do opracowania arkusza organizacyjnego.
5. Standardy organizacji pracy przedszkola wynikające z przepisów prawa:
• liczebność oddziałów;
• czas pracy przedszkola i czas pracy poszczególnych oddziałów;
• kwalifikacje nauczycieli.
6. Zasady realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
• organizacja zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ;
• organizacja zajęć religii w przedszkolu.
7. Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny.
8. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym.
9. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego.
10. Ruch kadrowy w odniesieniu do nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy – zadania dyrektora, dokumentacja i terminy.

Zapraszamy również na szkolenie nt. arkusza organizacji szkoły i ruchu kadrowego w szkole i placówce

Zapraszmy do zapisów

Spotkanie zakończymy rundą pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy otrzymają materiały w formie elektronicznej, m.in. takie jak: przykład wypełnionego arkusza organizacji przedszkola, uchwała opiniująca rady pedagogicznej dotycząca propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wyrok sądu w sprawie dostępu do informacji publicznej ws. arkusza organizacji, informacje dla pracownika - o ograniczeniu zatrudnienia, o zmianie stanowiska pracy w trybie art. 18 KN, przykładowe pismo do związków zawodowych w związku z zamiarem wypowiedzenia pracownikowi umowy na podstawie art. 20 KN, przykładowe kryteria wskazywania pracownika do zwolnienia.

Prowadzące: Anna Zabielska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor przedszkola, członek Zarządu OSKKO; Izabela Leśniewska – trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, Prezes OSKKO.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 130 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl