<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 22 marca 2024.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania
z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą poświęcone przygotowaniu arkusza organizacji szkoły na nowy rok szkolny. Szkolenie prowadzą Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora.

Przedstawimy m.in. następujące zagadnienia:

  • Regulacje prawne dotyczące arkusza organizacji szkoły, ramowych planów nauczania, dodatkowych zajęć edukacyjnych, organizacji religii/etyki, wdżwr, doradztwa zawodowego, itp.
    Co zrobić w sytuacji, gdy zapowiadania jest zmiana prawna, a przepisy jeszcze nie zostały opublikowane? Jakie dane możemy udostępniać np. do organu prowadzącego, do związków zawodowych?

  • Procedury tworzenia arkusza organizacji (przydział zadań dla nauczycieli, wnioskowanie o dodatkowe godziny, opinie rady pedagogicznej, związków zawodowych, zatwierdzenie arkusza).
    Czy i kiedy zwracać się do rady pedagogicznej o opinię? Kiedy i w jakiej formie informować poszczególnych pracowników o zmianach w przydziałach godzin? Jak planować godziny, np. rewalidacji, nauczyciela współorganizującego, dla uczniów z orzeczeniami? Nauczyciel/pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – jakie obowiązki związane z planowaniem godzin?

Zapraszamy również na szkolenie nt. arkusza organizacji przedszkola i podstwowych zadań związanych z ruchem kadrowym w przedszkolu

Zapraszmy do zapisów

  • Ruch kadrowy w odniesieniu do nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy – zadania dyrektora, dokumentacja i terminy.
    Kiedy stosujemy art. 18 KN, a kiedy porozumienie/wypowiedzenie zmieniające? W jakich sytuacjach pytamy związki zawodowe o opinię/zgodę? Ochrona stosunku pracy – w jakich sytuacjach? Jakie konsekwencje ma zastosowanie art. 20 KN podczas rozwiązywania stosunku pracy, a jakie art. 27 KN?

Spotkanie zakończymy rundą pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy otrzymają materiały w formie elektronicznej, m.in. takie jak: uchwała opiniująca rady pedagogicznej dotycząca propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wyrok sądu w sprawie dostępu do informacji publicznej ws. arkusza organizacji, informacje dla pracownika - o ograniczeniu zatrudnienia, o zmianie stanowiska pracy w trybie art. 18 KN, przykładowe pismo do związków zawodowych w związku z zamiarem wypowiedzenia pracownikowi umowy na podstawie art. 20 KN, przykładowe kryteria wskazywania pracownika do zwolnienia.

Prowadzący: Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora - wieloletni dyrektorzy i doświadczeni trenerzy.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 130 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl