<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 24 lutego 2023.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą poświęcone przygotowaniu arkusza organizacji szkoły na nowy rok szkolny. Szkolenie prowadzą Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora.

Przedstawimy m.in. następujące zagadnienia:

  • Regulacje prawne dotyczące arkusza organizacji szkoły, ramowych planów nauczania, dodatkowych zajęć edukacyjnych, organizacji religii/etyki, wdżwr, doradztwa zawodowego, itp.

  • Procedury tworzenia arkusza organizacji (przydział zadań dla nauczycieli, wnioskowanie o dodatkowe godziny, opinie rady pedagogicznej, związków zawodowych, zatwierdzenie arkusza).

  • Prawo i praktykę podejmowania decyzji kadrowych związanych z arkuszem organizacyjnym na nowy rok szkolny.

Uczestnicy otrzymają materiały w formie elektronicznej, m.in. takie jak:

  • uchwała opiniująca rady pedagogicznej dotycząca propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  • wyrok sądu w sprawie dostępu do informacji publicznej ws. arkusza organizacji,

  • przykład zanonimizowanego arkusza organizacji,

  • informacje dla pracownika - o ograniczeniu zatrudnienia, o zmianie stanowiska pracy w trybie art. 18 KN.

Prowadzący są trenerami o doświadczeniu ogólnopolskim, wieloletnimi dyrektorami. Izabela Leśniewska jest członkiem Zarządu OSKKO, a Ryszard Sikora – szefem Komisji Rewizyjnej OSKKO.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł. Przypominamy, że udział drugiej (i kolejnej) osoby z tej samej placówki, kosztuje 60 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl