<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, praktyków zarządzania oświatą na kolejne szkolenie online.

Webinarium poprowadzą Ewa Halska i Izabela Leśniewska, trenerki o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektorzy i członkowie Zarządu OSKKO.  

Zajmiemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

  • praca zdalna a regulacje prawa wewnątrzszkolnego,

  • kontrola trzeźwości  i związane z tym procedury – obowiązek dla pracodawcy czy możliwość?

  • dodatkowe dni wolne, zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej,

  • zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego, nowych uprawnień rodzicielskich,

  • zmiany w umowach na czas określony,

  • nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców.

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty w formie elektronicznej: regulamin pracy zdalnej, propozycje zapisów w regulaminie pracy, wniosek pracownika np. o pracę zdalną.

Dostęp do spotkania na żywo zostanie przesłany dzień przed szkoleniem. Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.

Przypominamy, że istnieje również możliwość wzięcia udziału w szkoleniach OSKKO, które już się odbyły.
Zgłoszone osoby otrzymują od nas dostęp do nagrania ze spotkania, komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy m.in następujące webinaria:

Jak przygotować się do konkursu na stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola, placówki w 2023 r. 
   
Ruch kadrowy w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej
   
Arkusz organizacji szkoły - repetytorium dla dyrektorów szkół
   
Obowiązki dyrektorów w zakresie żywienia zbiorowego w przedszkolu/szkole
   
Sekretariat szkoły - prawo i praktyka
   
Szkolne ocenianie. Od przepisów do sztuki
   
Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu. Zadania dyrektora i nauczycieli, dokumentowanie - prawo i praktyka
   
Dyrektor vs. nauczyciel. Czego możemy wymagać od nauczyciela?
   
Awans zawodowy a ocena pracy nauczyciela.

Zapraszamy do zapisów!

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl