<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 2 lutego 2023.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

OSKKO zaprasza dyrektorów i sekretarzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych na wyjątkowe szkolenie, prowadzone przez kompetentny, doświadczony zespół: dyrektora szkoły i sekretarza szkoły*. To repetytorium - przegląd obowiązków i praktyki sekretariatu przyda się wszystkim - początkującym i doświadczonym dyrektorom, a także sekretarzom i sekretarkom.

Prowadzące pokażą praktykę prowadzenia sekretariatu odnosząc się zarówno do przepisów jak i doświadczeń konkretnej placówki. Szkolenie jest odpowiednie dla wszystkich typów placówek.

*Przypominamy, że na naszych szkoleniach opłata za udział każdego następnego pracownika tej samej instytucji jest niższa i wynosi 60 zł.

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkania to m.in.:

 • kompetencje osoby/osób pracujących w sekretariacie,

 • przykładowe zadania przypisane do obowiązków sekretariatu,

 • komunikacja sekretariatu z różnymi podmiotami, w tym tzw. „trudny” interesant,

 • zarządzanie korespondencją,

 • klasyfikacja (JRWA) i archiwizacja dokumentów,

 • skargi i wnioski,

 • dokumentacja pracownicza, w tym teczki akt osobowych, grafiki pracy pracowników obsługi, ewidencjonowanie czasu pracy,

 • sprawozdawczość,

 • zabezpieczanie dokumentacji, ochrona danych, dyskrecja, tajemnica załatwianych spraw,

 • sekretariat a dokumentacja przebiegu nauczania,

 • odpowiedzialność sekretarza szkoły.

Prowadzące: Izabela Leśniewska - wieloletni dyrektor i doświadczony trener, Małgorzata Gumińska - sekretarz szkoły podstawowej.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł. Przypominamy, że udział drugiej (i kolejnej) osoby z tej samej placówki, kosztuje 60 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl