<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 15 lutego 2023.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą poświęcone praktyce organizowania żywienia.

Prowadzące omówią obowiązki dyrektorów i ich współpracowników związane z odpowiedzialnością za jakość żywienia oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji.

Poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

  1. Podstawowe akty prawne w tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

  2. Własna kuchnia w przedszkolu – na co zwrócić uwagę.

  3. Współpraca z firmą cateringową – na co zwrócić uwagę.

  4. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

  5. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna organizacji żywienia.

  6. Jak rozmawiać o żywieniu w przedszkolu z rodzicami podopiecznych?

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty, decyzje związane z żywieniem w szkole i przedszkolu.

Prowadzące: Anna Zabielska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor przedszkola, członek Zarządu OSKKO; Izabela Leśniewska – trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Zarządu OSKKO.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł. Przypominamy, że udział drugiej (i kolejnej) osoby z tej samej placówki, kosztuje 60 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl