<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 16 marca 2023.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, praktyków zarządzania oświatą na kolejne szkolenie online.

Webinarium poprowadzą Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora.

Zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • Rozwiązanie stosunku pracy, w szczególności z przyczyn organizacyjnych - art. 20 KN;

 • Rozwiązywanie i wygaszanie stosunku pracy na podstawie art. 23 i 27 oraz 26  KN

 • Rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie na podstawie KP – pracownicy niepedagogiczni;

 • Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy;

 • Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi;

 • Ochrona przed wypowiedzeniem;

 • Kryteria zwolnień;

 • Okresy wypowiedzenia;

 • Zamiana warunków pracy i płacy - przeniesienie nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w tej samej szkole, przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole, – art. 18 KN;

 • Podstawowe zasady zatrudniania nowych pracowników (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych).

Prowadzący są trenerami o doświadczeniu ogólnopolskim, wieloletnimi dyrektorami. Izabela Leśniewska jest członkiem Zarządu OSKKO, a Ryszard Sikora – szefem Komisji Rewizyjnej OSKKO. 

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty w formie elektronicznej:

 • kryteria zwolnień,

 • wypowiedzenie na podstawie art. 20 KN z uzasadnieniem,

 • wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające,

 • zmiana stanowiska pracy na podstawie art. 18 KN,

 • cofnięcie wypowiedzenia,

 • ograniczenie zatrudnienia na podstawie art. 22 KN,

 • pisma kierowane do związków zawodowych.

Dostęp do nagrania spotkania, materiały szkoleniowe i zaświadczenia zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

Koszt udziału w szkoleniu oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl