<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 9 czerwca 2022.

Stan prawny na 8 czerwca 2022.

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli. Podsumowanie pracy przedszkola publicznego to ważny element końca roku szkolnego. Dyrektor musi zaplanować zebranie rady pedagogicznej, zgromadzić i przeanalizować wszystkie dokumenty. Na kolejnym webinarium OSKKO dla dyrektorów przedszkoli omówimy główne zadania dyrektora w tym zakresie.

Program szkolenia:

  • Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola – podsumowanie.

  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podsumowanie.

  • Awans zawodowy nauczycieli – o czym należy pamiętać!

  • Kontrola dokumentacji.

  • Podsumowanie rekrutacji – obowiązujące dokumenty.

  • Praca przedszkola podczas wakacji.


Materiały szkoleniowe, które otrzymają uczestnicy:

  • wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego,

  • podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  • kontrola dokumentacji nauczyciela - podsumowanie, arkusz,

  • prezentacja z webinarium.

Webinarium poprowadzi Anna Zabielska. Współprowadzi - Izabela Leśniewska. Obie panie są trenerkami o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletnimi dyrektorami i członkami Zarządu OSKKO. 

Dostęp do spotkania na żywo zostanie przesłany dzień przed szkoleniem. Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl