<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 17 listopada 2021.

Stan prawny na 16 listopada 2021.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą. Szkolenie poświęcone jest organizacji i dokumentowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu w praktyce zgodnie z przepisami prawa.   

Webinarium poprowadzą trenerki o ogólnopolskim doświadczeniu, członkinie Zarządu OSKKO Anna Zabielska i Alicja Kapcia.

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu odpowiada dyrektor. Jednak wiele zadań wykonują nauczyciele i specjaliści. 

W programie:

  • Jak prawidłowo zorganizować i dokumentować działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu?

  • Jakie są zadania nauczycieli?

  • Dla kogo WOPFU i IPET – kto i jak często powinien je opracowywać?

  • Kiedy zatrudniać nauczycieli specjalistów?

  • Rola i zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia,

  • Rozpoznawanie potrzeb dzieci, normy rozwojowe, obserwacja pedagogiczna,

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne

  • Indywidualizacja procesu kształcenia – prawo czy obowiązek?

Zapraszamy zamówienia dostępu do szkolenia OSKKO "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole od A do Z"

Kliknij, aby przejść na
stronę szkolenia

Wiele pytań pojawia się w każdym przypadku dziecka, które należy objąć pomocą bo każde z nich to odrębny i indywidualny człowiek. Podczas spotkania pojawią się odpowiedzi.

Uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej przykładowe wzory dokumentów:

1.       Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka wraz z uzasadnieniem.

2.       Informacja do rodzica/opiekuna prawnego dziecka o objęciu ppp w przedszkolu.

3.       Wykaz dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.

4.       Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

5.       Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

6.       Informacja o spotkaniu zespołu.

7.       Protokół z posiedzenia zespołu.

8.       Wykaz norm rozwojowych dla dzieci przedszkolnych

9.       Karty obserwacji dzieci 3, 4 i 5-letnich;

oraz prezentację i dostęp do nagrania.

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl