<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 25 listopada 2021.

Stan prawny na 24 listopada 2021.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą. Szkolenie poświęcone jest organizacji i dokumentowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w praktyce zgodnie z przepisami prawa.   

Webinarium poprowadzą trenerki o ogólnopolskim doświadczeniu, członkinie Zarządu OSKKO Izabela Leśniewska i Alicja Kapcia.

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor. Jednak wiele zadań wykonują nauczyciele i specjaliści. 

W programie:

  • Jak prawidłowo zorganizować i dokumentować działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?

  • Jakie są zadania nauczycieli?

  • Jakie formy pomocy p-p zapewnić uczniowi?

  • Dla kogo WOPFU i IPET – kto i jak często powinien je opracowywać?

  • Kiedy zatrudniać nauczycieli specjalistów?

  • Jaka jest rola i zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia?

  • Jak  rozpoznawać potrzeby uczniów i dostosowywać wymagania edukacyjne?

  • W jaki sposób dyrektor może prowadzić nadzór nad realizacją zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • Indywidualizacja procesu kształcenia – prawo czy obowiązek?

Zapraszamy zamówienia dostępu do szkolenia OSKKO "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu od A do Z"

Kliknij, aby przejść na
stronę szkolenia

Wiele pytań pojawia się w każdym przypadku dziecka, które należy objąć pomocą bo każde z nich to odrębny i indywidualny człowiek. Podczas spotkania pojawią się odpowiedzi.

Uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej przykładowe wzory dokumentów, m.in.:

Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wraz z uzasadnieniem, informację do rodzica/opiekuna prawnego ucznia o objęciu ppp w szkole, wykaz dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, informację o spotkaniu zespołu, protokół ze spotkania zespołu,  informację dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia o przyznanych formach pomocy p-p,  zakres obowiązków nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, arkusz kontroli pracy pedagoga, logopedy.

Materiały szkoleniowe i nagranie udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: 2 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl