KOMUNIKAT ws. ZAPISÓW NA KONGRES

Szanowni Państwo - zapisujący się na Kongres.

Stan naboru doszedł do 250 - czyli limitu zapisów związanego z epidemią.

Musimy niestety poinformować, że wpis Pani/Pana zostanie umieszczony na liście rezerwowej i tam musimy go pozostawić do czasu, gdy dowiemy się, że możemy się na pewno spodziewać "strefy zielonej" COVID-19 w Zakopanem. Chwilowo, aby nie powodować rozczarowania później, stosujemy się do zasad i "obostrzeń" strefy żółtej. Około 22 września będziemy mogli zapisać Panią/Pana w poczet uczestników, lub niestety nie przyjąć na Kongres. Oczywiście może też dojść do przesunięć na liście, gdy ktoś zrezygnuje z udziału - wtedy poinformujemy kolejne osoby wcześniej.

Niezwłocznie powiadomimy o stanie sprawy, a teraz uprzejmie prosimy o poczekanie. Mamy nadzieję, że się jednak spotkamy, i że nie zniechęci to Państwa - zapisanych - do uczestnictwa.

Przepraszamy, ale nie ma innego wyjścia. Organizatorzy Kongresu.

 


 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Potrzebujemy tego spotkania, rozmowy o sprawach naprawdę ważnych w naszej pracy. Tegoroczny Kongres odbywa się, po raz kolejny (to już chyba tradycja) w trudnym roku. Zaczynaliśmy rok informacją o drugim miejscu w liczbie samobójstw dzieci i młodzieży, teraz mamy pandemię. Zajmiemy się bieżącymi potrzebami kadry kierowniczej i jej szkół, placówek, procedurami pracy w sytuacji epidemii, wsparciem przeciążonych pracą i zagrożeniami nauczycieli. Nie zapomnimy o szerszym spojrzeniu na edukację, o przyszłości nieprzystających do sytuacji wymagań programowych.Zapisując się na Kongres Zarządzania Oświatą, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z poniższymi zasadami i wytycznymi oraz zobowiązuje się do stosowania się do nich:


Zapraszamy do relacji z wcześniejszych edycji Kongresu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl