Tematyka Kongresu dostosowana jest do potrzeb: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządów terytorialnych, pracowników nadzoru pedagogicznego i zakładów doskonalenia nauczycieli.

Uczestnicy będą wybierać spośród punktów programu Kongresu indywidualną ścieżkę tematyczną, dostosowaną do swych oczekiwań. Program jest wciąż rozwijany. Harmonogram zajęć będzie dostępny w późniejszym terminie.


Cena Kongresu z wyżywieniem i z noclegiem w „dwójce” wynosi od 1381 zł. Przygotowaliśmy dla Uczestników kilkanaście obiektów noclegowych, zróżnicowanych ze względu na standard i położenie, a co za tym idzie - cenę.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających zorganizowanie Kongresu, wszelkie dokonane wcześniej wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

Na koszty organizacyjne składają się: wynajem obiektów, sprzętu, obsługi, materiały kongresowe.

Wyżywienie: poniedziałek: kawa, kolacja; wtorek: 2 x kawa, lunch, kolacja; środa: drugie śniadanie.

Wszystkie opcje noclegowe obejmują śniadanie w miejscu noclegu. Pozostałe wyżywienie - w miejscu obrad.

Warunki uczestnictwa podano w regulaminie i w formularzu zapisów.

Rozpoczęcie rejestracji Uczestników Kongresu nastąpi w poniedziałek 3 października o 12:00, a otwarcie obrad o 14:30.

Natomiast zakończenie Kongresu - w środę 5 października ok. 13:30.


Opcja dodatkowa
Szkolenia od godzin porannych 3 października i wcześniejszy pobyt w Zakopanem.

W przypadku chęci przyjazdu do Zakopanego już w niedzielę 2 października, oferujemy opcję dodatkową uczestnictwa, która poza uczestnictwem standardowym w Kongresie zawiera dodatkowy nocleg z 2 na 3 października oraz udział w warsztatach OSKKO w poniedziałek 3 października rano.

UWAGA: W celu zarezerwowania opcji dodatkowej, prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję na formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: 509 498 266, biuro@oskko.edu.pl

Prosimy o wypełnienie i nadesłanie oddzielnych zgłoszeń dla każdej zgłaszającej się osoby - nawet jeśli zgłaszają się razem.


Faktura z dwutygodniowym terminem płatności zostanie wystawiona oraz wysłana mailowo na podane
w formularzu zgłoszeniowym dane.
 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn
nr rach. 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 z dopiskiem koszt XVI KZO + imię i nazwisko uczestnika.


Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl