"Sadzimy drzewa, wiedząc, że nigdy nie usiądziemy w ich cieniu"

Drodzy nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, członkowie społeczności szkolnych, sympatycy OSKKO.

W Dniu Edukacji Narodowej, my - Stowarzyszeni, których łączy marzenie o lepszej szkole, życzymy Wam i sobie - funkcjonowania w Polsce wolnej oświaty, autonomicznej szkoły, o właściwej, niezbędnej dla przyszłości kraju pozycji.

Życzymy sobie - i na pożytek całego społeczeństwa - by polscy nauczyciele byli wolni, by mogli w nieskrępowany sposób tworzyć, rozwijać swoje szkoły. By byli wynagradzani i motywowani tak, jak na to zasługują, aby mogli skupić się na potrzebach uczniów, nie martwić się o przyszłość. By praca w szkole była marzeniem młodych pokoleń.

Życzymy polskiej szkole kierowania edukacją narodową przez osoby światłe, o najwyższych kompetencjach nauczycielskich, specjalistów w dziedzinie zarządzania oświatą. By władze oświatowe były gronem ludzi prawych i dobrych, ofiarnie wspierających wszystkich członków społeczności szkolnych, bez względu na ich poglądy, wyznanie, orientację seksualną, uznających wolność sumienia i wypowiedzi za najwyższą wartość.

Życzymy sobie by polska oświata była dla wszystkich przykładem "poszanowania wolności i sprawiedliwości, współdziałania władz, dialogu społecznego oraz pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot".

Zwracamy się z tymi życzeniami do wszystkich, którym przyszłość edukacji leży na sercu:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.


Partnerzy Konferencji OSKKO:


 

 

Dołącz do nas na:


BIULETYN OSKKO ZA LIPIEC 2021

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA CZERWIEC 2021

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA MAJ 2021

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA KWIECIEŃ 2021

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2021

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na wspólne stanowisko OSKKO i ZNP.

Relacje rówieśnicze dzieci z innych
kręgów etnicznych/kulturowych.

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym relacji rówieśniczych w szkole dzieci z innych kręgów etnicznych/kulturowych lub dzieci polskich rodziców, które wróciły do Polski po długim pobycie w innym kraju lub takie, które urodziły się i długo mieszkały za granicą.

Badania organizują prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski i dr hab. Piotr Plichta we współpracy z OSKKO.   

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel (89) 527-95-14; fax (89) 679-05-59
kom. biuro:
509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505