Partnerzy Konferencji OSKKO: 


 
 
 
 


    
 
 
 
 

Badanie kształtowania polityki edukacyjnej
i jej reakcji na wyzwania na świecie

W imieniu zaprzyjaźnionego z OSKKO dr hab. prof UJ Grzegorza Mazurkiewicza (Instytut Spraw Publicznych, WZiKS, Uniwersytet Jagielloński), przekazujemy zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu nt. polityki edukacyjnej i jej wyzwań na świecie.

 

Poznaj szczegóły nt. badania 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Edukacja wobec wyzwań współczesności”
Kraków, 6-7 czerwca 2024 r.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja wobec wyzwań współczesności”.


Dowiedz się więcej >>>1 lutego 2024 r. delegacja OSKKO spotkała się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rozmowy dotyczyły m.in. stanowiska OSKKO ws. istotnych problemów edukacji, prac nad podstawami programowymi, zmianami zasad zadawania prac domowych oraz planów współpracy stron, w tym - udziału ministra i wiceministrów w XX Konferencji OSKKO w Krakowie oraz Kongresie Zarządzania Oświatą.  

9 grudnia 2023 r. zmarł Mistrz i przyjaciel dyrektorski, jeden z pierwszych członków OSKKO, dr Stefan Wlazło. Stefan uczył pokolenia dyrektorów.

Ankieta: Cyfrowo Bezpieczny Nauczyciel

W imieniu dr hab. inż. Łukasza Tomczyka, dr hab. prof. Katarzyny Potyrały oraz dr Marka Kaczmarzyka prof. UŚ, zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza związanego
z bezpieczeństwem cyfrowym nauczycieli w Polsce.

przejdź do strony z ankietą >>>  

KONSULTACJA OSKKO

Zapraszamy do konsulacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

więcej >>>Zapraszamy do udziału w webinariach OSKKO na żywo lub zamówienia dostępu do nagrania i materiałów szkoleniowych ze spotkań, które już się odbyły.
Wszystkie szkolenia dostępne są na dedykowanej im stronie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Prawo i praktyka
SZKOŁA PRZEDSZKOLE PLACÓWKA
   
  Arkusz organizacji przedszkola i podstawowe zadania związane z ruchem kadrowym - prawo i praktyka
PRZEDSZKOLE 
 
   
  Arkusz organizacji szkoły i ruch kadrowy
SZKOŁA PLACÓWKA 
   
Standardy ochrony małoletnich. Bezpieczeństwo w przedszkolu, szkole, placówce
SZKOŁA
PRZEDSZKOLE
PLACÓWKA
   
Teczki akt osobowych - prawo i praktyka
SZKOŁA PRZEDSZKOLE PLACÓWKA 
   
Kontrola Sanepidu w przedszkolu i szkole
SZKOŁA PRZEDSZKOLE PLACÓWKA 
   
(Współ)praca dyrektora z radą pedagogiczną
SZKOŁA PRZEDSZKOLE PLACÓWKA 
   
Plan nadzoru dyrektora w roku szkolnym 2023/2024. Zadania związane z nadzorem pedagogicznym
SZKOŁA PLACÓWKA 
   
Jak uporządkować awans zawodowy nauczycieli? Przepisy "stare", "nowe" i w okresie przejściowym
SZKOŁA PRZEDSZKOLE PLACÓWKA 
   
Awans zawodowy z uwzględnieniem ruchu kadrowego przed nowym rokiem szkolnym - zadania dyrektora
SZKOŁA PRZEDSZKOLE
PLACÓWKA
 
   
Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych SZKOŁA PRZEDSZKOLE PLACÓWKA 
   
Ocena pracy nauczyciela
SZKOŁA PRZEDSZKOLE
PLACÓWKA
 
   
Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2023 a zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej
SZKOŁA PRZEDSZKOLE
PLACÓWKA
 
   
Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki w 2023 r. PRZEDSZKOLE SZKOŁA 
   
Obowiązki dyrektorów w zakresie żywienia zbiorowego w przedszkolu/szkole. PRZEDSZKOLE SZKOŁA
   
Sekretariat - prawo i praktyka. PRZEDSZKOLE SZKOŁA
   
Szkolne ocenianie. Od przepisów do sztuki. SZKOŁA

BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2024

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2024

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA STYCZEŃ 2024

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA GRUDZIEŃ 2023

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA LISTOPAD 2023

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA PAŹDZIERNIK 2023

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA WRZESIEŃ 2023

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


Dołącz do nas na:


   

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel (89) 527-95-14; fax (89) 679-05-59
kom. biuro:
509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505, KRS 0000138994