<<< powrót do strony głównej OSKKO

 
 
 

1 lutego 2024 r. delegacja OSKKO spotkała się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ze strony MEN udział w spotkaniu wzięli: Minister Edukacji Narodowej - Barbara Nowacka, Sekretarz stanu - Katarzyna Lubnauer, Sekretarz stanu - Henryk Kiepura, Podsekretarz stanu - Paulina Piechna-Więckiewicz, Dyrektor generalny - Robert Bartold oraz Małgorzata Szybalska - dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej.

OSKKO reprezentował Zarząd: Ewa Halska, Ewa Czechowicz, Jolanta Basaj, Jacek Rudnik, Izabela Leśniewska, Alicja Kapcia, Anna Zabielska i Marek Pleśniar oraz Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora, Małgorzata Stastny i Sławomir Lipiński.

Rozmowy dotyczyły m.in. stanowiska OSKKO ws. istotnych problemów edukacji, prac nad podstawami programowymi, zmianami zasad zadawania prac domowych oraz planów współpracy stron, w tym - udziału ministra i wiceministrów w XX Konferencji OSKKO w Krakowie oraz Kongresie Zarządzania Oświatą.