Zakończyliśmy obrady XX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty - spotkanie 1100 dyrektorów szkół i przedszkoli, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych z całej Polski.

Z uczestnikami Konferencji spotkała się Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłanka Krystyna Szumilas. Gościliśmy również kilku nowowybranych kuratorów oświaty. Przygotowaliśmy szereg debat nad podstawowymi problemami oświaty, takimi jak: autonomia szkoły i nauczyciela, podstawy programowe i czas pracy ucznia, sposób legislacji prawa oświatowego, status nauczyciela i wiele innych.

Do udziału w pracach Konferencji zaprosiliśmy osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty. Celem naszego spotkania było: doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry.

Przeprowadziliśmy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady. Nie zabrakło programu kulturalnego: po raz pierwszy dla Uczestników Konferencji OSKKO zagrał zespół Raz Dwa Trzy.

Trzeciego dnia Konferencji, 3 marca, odbyło się Walne Zebranie Członków OSKKO.


Partnerzy Główni Konferencji
Partnerzy Konferencji

Specjalnie dla Uczestników Konferencji jej obrady
uświetnił
koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy.
Koncert odbył się 2 marca 2024 w Klubie Studio.

Przeczytaj więcej o koncercie Raz, Dwa, Trzy.

 

Wystawcy
       
   

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, kom. 509-498-266
;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl