<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 16 stycznia 2024.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania
z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Jak wprowadzić standardy ochrony małoletnich w sposób prosty i bez zbędnej biurokracji? Skorzystaj ze szkolenia internetowego, w którym udział wzięło już ponad 1000 osób - dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, wizytatorzy i urzędnicy samorządowi.

Szkolenie ma formę nagrania, więc można z niego skorzystać w dowolnym momencie. To odpowiednia chwila na zajęcie się tym problemem, ponieważ 15 lutego 2024 r. wchodzi w życie ustawa wprowadzająca standardy ochrony małoletnich. Dyrektorzy mają czas na ich wprowadzenie w swoich placówkach do 15 sierpnia 2024 r.

Poniżej przedstawiamy początkowy fragment naszego webinarium, oraz opinie niektórych uczestników:

 

Dziękuję za świetne szkolenie pełne wartościowych treści. Materiał wykorzystamy w szkole opracowując wymagane dokumenty, dostosowując do wymagań prawa oświatowego. Zawsze jesteście Państwo profesjonalni w swoim przekazie. Stwarzacie Państwo przesympatyczną atmosferę.

Świetni specjaliści. Spotkanie prowadzone na wysokim poziomie. Dużo wiedzy przekazanej w sposób konkretny, a zarazem rzeczowy.

Bardzo wartościowe, merytorycznie szkolenie. Szczególnie dla mnie ważne były odpowiedzi na zadawane pytania.

Bardzo jasne i rzeczowe szkolenie w przemiłej atmosferze. Nie czytane slajdy, ale przedstawiane informacje w pigułce. Bardzo merytorycznie, za co dziękuję.

Dumna jestem, że mogę uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym własnego warsztatu pracy pod Państwa kierunkiem, a następnie dzielić się pozyskaną i poszerzoną wiedzą oraz umiejętnościami z nauczycielami szkoły.

Podczas szkolenia zajmiemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy dzieci i uczniów – analiza obowiązujących aktów prawnych pod kątem zadań i odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli (rozporządzenie w sprawie bhp, karta nauczyciela, kodeks pracy),

  • praktyczne rozwiązania stosowane w szkołach, w tym dotyczące postępowań powypadkowych, odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, dokumentowanie podejmowanych działań, monitorowanie i kontrola BHP – przykład arkusza kontroli, podawanie leków ratujących życie,

  • kiedy nauczyciel/pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?

  • zastępstwa – czy nauczyciel może odmówić pójścia na zastępstwo, czy płacimy,

  • bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli/pracowników – zastępstwa doraźne – płatność, zajęcia dodatkowe płatne czy społeczne, badania profilaktyczne, urlopy dla poratowania zdrowia, „dyżury w czasie ferii i wakacji”, praca podczas przerw wynikających z rozporządzenia o organizacji roku szkolnego,

  • inne zadania dotyczące bezpieczeństwa – przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci, przykładowe zapisy w regulaminie świetlicy, dokumentacja potwierdzająca pobyt w szkole – świetlica, lekcje, zajęcia pozalekcyjne, ewakuacja – dokumentowanie, przeglądy budynku i instalacji, kilka słów na temat RODO, monitoring, zabezpieczenie sieci komputerowej w tym blokowanie treści niepożądanych, kilka słów o odpowiedzialności za przepływ gotówki – składki, w tym składki na wycieczki szkolne.

Prowadzący, wieloletni dyrektorzy szkół i trenerzy z ogólnopolskim doświadczeniem: Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora.

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty stosowane w praktyce szkolnej, m.in. Standardy ochrony dzieci w PSP, protokół z ewakuacji, regulacje dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci, dokumenty związane z podawaniem leków dziecku, uczniowi. W materiałach znajdą się także fragmenty aktualnych przepisów, które dotyczą szeroko pojętego BHP w szkole. Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 130 zł. Warto zaprosić do udziału współpracowników - kolejne osoby z tej samej placówki korzystają z tańszej opcji zapisów (70 zł/os.), można je dopisać pod koniec formularza zgłoszeniowego.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: 2,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl