<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe skierowane do dyrektorów, wicedyrektorów, osób które zajmują się sprawami socjalnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie prowadzą Izabela Leśniewska i Ewa Halska.

Zagadanienia omawiane podczas spotkania to m.in.:

  • regulacje zawarte w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w tym podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS, osoby uprawnione do korzystania z pomocy z ZFŚS, dokonywanie odpisu na rzecz funduszu,

  • regulamin ZFŚS – tworzenie, wprowadzanie zmian, przykładowe zapisy,

  • usługi, zadania, świadczenia realizowane ze środków funduszu socjalnego,

  • kryteria przyznawanie świadczeń socjalnych, dokumentacja,

  • komisje socjalne,

  • opodatkowanie świadczeń z ZFŚS,

  • RODO a realizacja zadań związanych z ZFŚS.

Ponadto prowadzące wskażą bieżące zmiany w prawie, m. in. dotyczące arkuszy ocen, prac domowych, które skutkują nowymi zadaniami dla dyrektora/szkoły.

Uczestnicy otrzymają materiały w formie elektronicznej, m.in. prezentację wykorzystywana podczas webinaru, przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS oraz przykładowe załączniki.

Prowadzące: Izabela Leśniewska – trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Zarządu OSKKO; Ewa Halska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, członek Zarządu OSKKO.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 130 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl