11 kwietnia 2024 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia. Prosimy o przedstawianie uwag dotyczących projektu rozporządzenia w wątku konsultacyjnym na Forum OSKKO, a jeżeli nie są Państwo Członkami OSKKO, zapraszamy do przesyłania uwag dot. projektu na adres Biura OSKKO: biuro@oskko.edu.pl

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji