Zamieszczamy przekaz Centrum Edukacji Obywatelskiej - wieloletniego partnera OSKKO w wielu przedsięwzięciach.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi nabór do nowej edycji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Są one skierowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy osoby, które chcą wprowadzić zmiany w swojej szkole i bardziej adekwatnie przyjrzeć się kwestii przywództwa edukacyjnego.

Studia rozpoczynają się w lutym 2023 r. i trwają trzy semestry, podczas których słuchacze uczestniczą w ośmiu zjazdach, kursie internetowym oraz w spotkaniach online w małej grupie seminaryjnej. Zróżnicowanie form pracy pozwala wzmacniać relacje z innymi dyrektorami z całej Polski, rozwijać kompetencje liderskie oraz poznawać narzędzia do zarządzania szkołą w różnych sytuacjach. Wszystko po to, by uczniowie uczyli się lepiej a dyrektor i nauczyciele czuli pewnie w swojej roli.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, są realizowane we współpracy z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

Więcej informacji: https://sus.ceo.org.pl/dzialania/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/

Zgłoszenia: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenie-na-splo