W imieniu zaprzyjaźnionego z OSKKO dr hab. prof UJ Grzegorza Mazurkiewicza (Instytut Spraw Publicznych, WZiKS, Uniwersytet Jagielloński), przekazujemy zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu.

Badanie kształtowania polityki edukacyjnej
i jej reakcji na
wyzwania na świecie


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym polityki edukacyjnej, którego celem jest zdefiniowanie trendów tejże polityki w wybranych krajach (Czechy, Polska, Walią i USA).

Do wywiadów grupowych zapraszamy przywódców edukacyjnych (dyrektorów i dyrektorki szkół i innych placówek edukacyjnych oraz osoby pełniące inne funkcje przywódcze w szkołach).

W ramach projektu badawczego „Badanie kształtowania polityki edukacyjnej i jej reakcji na wyzwania na świecie” staramy się poznać opinie przywódców edukacyjnych na temat prowadzonej w kraju polityki edukacyjnej i sposobach jej realizacji.

Chcemy zapytać o założenia, przekonania i praktyki prowadzenia polityki edukacyjnej. Będziemy rozmawiać o relacjach między systemem oświatowym a współczesnym światem i jego wyzwaniami, o tym jak szkoły radzą sobie z zadaniem przygotowania obywateli do efektywnego współdziałania i funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, o mechanizmach kształtowania polityki edukacyjnej i o przywództwie edukacyjnym w kontekście niepewnej przyszłości edukacyjnej.

Jesteśmy zespołem badaczy i badaczek z Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wywiady będą prowadzić osoby z naszego zespołu. Wywiad grupowy, do którego zapraszamy, odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy internetowej Teams (lub Zoom) i powinien trwać od 60 do 90 minut. Odbędzie się w lipcu 2024 (po uzgodnieniu terminu). Wywiad będzie nagrywany.

Udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny, a wszystkie zebrane dane i nagrania audio pozostaną poufne w plikach komputerowych chronionych hasłem i zostaną zniszczone po zakończeniu badania. Aby chronić Państwa tożsamość, nazwiska i identyfikatory szkół nie będą dołączane do danych w żadnych opracowanych dokumentach. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Prosimy o zapoznanie się i podpisanie załączonego listu zgody oznaczającego decyzję o udziale.

Zgłoszenia do udziału w badaniu prosimy przesyłać pod adres: j.trzopek@uj.edu.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących badania prosimy o kontakt z Grzegorzem
Mazurkiewiczem, mail: grzegorz.mazurkiewicz@uj.edu.pl

Zgłaszając się prosimy o podanie: adresu mailowego, typu placówki, organu prowadzącego (publiczna lub niepubliczna), stażu na stanowisku dyrektora, oraz miejsca funkcjonowania placówki (gmina wiejska lub miejska).

Bardzo nam zależy na Państwa opiniach i doświadczeniu. Będziemy wdzięczni za udział w wywiadzie.

Z poważaniem
Grzegorz Mazurkiewicz, Instytut Spraw Publicznych. WZiKS, UJ.