<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 2 marca 2022.

Stan prawny na 1 marca 2022.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą. Prowadzące wskażą - w oparciu o obowiązujące prawo i swą wieloletnią praktykę dyrektorską - niezbędną w przedszkolu dokumentację: obowiązkową, przydatną i tę, która jest tylko zbędną biurokracją.

Webinarium poprowadzą Anna Zabielska i Izabela Leśniewska, trenerki o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektorzy i członkowie Zarządu OSKKO.  

Zaproponujemy uczestnikom poskromienie dokumentacji w możliwy do przyjęcia sposób. Zajmiemy się m.in. następującymi obszarami dokumentowania:

 • podstawą programową, programami nauczania,

 • planowaniem pracy – trzeba czy nie trzeba,

 • nadzorem pedagogicznym dyrektora,

 • sprawozdawczością nauczycieli,

 • protokołami, statutami (dlaczego tak dużo w nich umieszczamy?) i regulaminami,

 • dokumentacją pracowniczą, awansem zawodowym, teczkami akt osobowych, regulaminem pracy.

Udostępnimy uczestnikom materiały, w tym m.in.:

 • zestawienie niezbędnych uchwał rady pedagogicznej, przykładowa uchwała RP,

 • notatki służbowe, dokumentacyjna ścieżka do upomnienia i nagany,

 • przykładowe zarządzenia, regulaminy,

 • zakresy obowiązków - przykładowy z.o. na różnych stanowiskach,

 • protokoły,

 • schematy planu pracy,

 • poza tematem, lecz na czasie: postępowanie przy udzielaniu informacji publicznej, wzór.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.  Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl