Zapraszamy wkrótce

 

Materiały są przeznaczone do swobodnego wykorzystania do celów oświatowych - lecz w postaci niezmienionej.
Uwaga techniczna
- część prezentacji może wymagać posiadania wersji MS PowerPoint 2007, zaś część - MS PowerPoint 1997-2003. Posiadacze starszych wersji oprogramowania mogą pobrać pakiet zgodności korygujący tę niedogodność ze strony producenta

Co nowego w nowych mediach?
dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

Pobierz prezentację (pdf)

   
Nowe media: rozwiązania wychowawcze w erze cyfrowej
Dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

Pobierz prezentację (pdf)

   
Polska Rama Kwalifikacji w edukacji ogólnej
Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

   

Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – status dyrektora

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

   
Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty - nadzór pedagogiczny

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

   
Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty - status nauczyciela

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

   
Seminarium dla szkół podstawowych
Ryszard Sikora, OSKKO

Pobierz prezentację (pdf)

   
Seminarium dla gimnazjum
Jacek Rudnik, OSKKO

Pobierz prezentację konferencyjną (pdf)

Kalendarz gimnazjum (pdf)

Porównanie liczby godzin (pdf)

Pytania kontrolne dla autorów programu (pdf)

Składniki SZPN w gimnazjum(pdf)

Wniosek o dopuszczenie programu (pdf)

   
Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących
Bogna Skoraszewska, OSKKO

Pobierz prezentację (pdf)

   
Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych
Bogusława Wojtczak, CEO, OSKKO

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

Pobierz prezentację (pdf)

   
Umiejętności złożone polskich uczniów – diagnoza, normy osiągnięć, narzędzia wsparcia
Dr Joanna Dobkowska, lider Pracowni Języka Polskiego i Adam Brożek, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych

Pobierz materiały konferencyjne - Umiejętności złożone polskich uczniów (pdf)

Pobierz materiały konferencyjne - Entuzjaści Edukacji (pdf)

   
Lider edukacji coachem. Program rozwoju dla nauczyciela i placówki
Marzenna Skoczylas Bajeńska, trener, coach, ewaluator, pedagog terapeuta

Pobierz prezentację (pdf)

   
Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół
Ewa Kochanowska, Public Consulting Group, reprezentantki szkół

Pobierz prezentację (pdf)

   
Elektroniczny obieg dokumentacji w procesie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Nowinka technologiczna czy konieczność?
Public Consulting Group

Pobierz prezentację (pdf)

   
Rola narzędzi elektronicznych w ewidencjonowaniu obecności
Radosław Wiktorski, VULCAN

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

   
Ochrona danych w placówce oświatowej
Radosław Wiktorski, VULCAN

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)

   
Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011 - ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne.
Ewa Stożek, członek Zespołu EWD, pracownik Wydziału Badań i Analiz OKE w Łodzi

Pobierz prezentację (pdf)

   
Stanowisko Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji wobec konkursu na dyrektora szkoły
Marta Cichowicz-Mayer, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji. Koordynator ds. dialogu ze środowiskiem lokalnym

Pobierz materiały konferencyjne (pdf)