Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.
W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".

  > Aktualizacja prawa. Zadania dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.
Ewa Halska, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Ocena pracy nauczyciela i dyrektora.
Izabela Leśniewska, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych na rok szk. 2020/2021.
Ewa Czechowicz, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Organizacja kształcenia uczniów ze SPE w szkole ogólnodostępnej. Ile, czego i dlaczego?
Ewa Czechowicz, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Dokumentacja przebiegu nauczania. Aktualizacja wiedzy.
Jacek Rudnik, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Sekretariat szkoły i placówki w pigułce. Czy Twój sekretariat działa prawidłowo?
Joanna Jasiak, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Rodzic w szkole czyli 3 możliwości zbudowania dobrych relacji.
Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault
.
pobierz plik  
  > Szkolny syndrom Kopciuszka czyli 5 strategii wytrwania/przetrwania/bycia.
Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault.
pobierz plik  
  > Cracking the myths of homework? Headtechers thoughts and experience on how and why they set out a nonehomework policy.
Przełamywanie mitów pracy domowej.

Kjersti E. Lien Holte, Østfold University College.
pobierz plik
(prezentacja w języku angielskim)
 
  > Doradztwo zawodowe. Jak realizować zadania w świetle przepisów prawa.
Przepisy prawa oraz pomoce do realizacji doradztwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Renata Dankowska, PROGRA
.
pobierz plik  
  > POLSKA MŁODZIEŻ NA TLE EUROPEJSKIEJ W BADANIACH EU KIDS.
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
film z wykładu - cz.1  
film z wykładu - cz.2
  > RODZIC W SZKOLE. Marek Lecko film z wykładu - cz.1  
film z wykładu - cz.2
  > Przemoc seksualna. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Profilaktyka - diagnoza - interwencja.
dr Marcin Bednarczyk, seksuolog.
film z wykładu  
  > Polska na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw nieletnich. Jak wspierać polskich uczniów? Debata. film z wykładu - cz.1  
film z wykładu - cz.2

Kolejne materiały do pobrania zostaną udostępnione wkrótce.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl