Zakończyliśmy doroczną Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników oświatowych, nauczycieli liderów, która odbyła się w dniach 28 lutego - 1 marca 2020 r. w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w Konferencji OSKKO zaprosiliśmy osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty. Celem naszego spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Nie zabrakło programu kulturalnego: po raz pierwszy dla Uczestników Konferencji OSKKO wystąpiła Pani Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko.

W około 90 wykładach i dyskusjach wzięło udział ok. 800 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, urzędników oświatowych, naukowców.

Partnerzy Główni Konferencji

Partnerzy Merytoryczni Konferencji

Partnerzy Konferencji

   

 

Relacja z wybranych obrad Konferencji

   

 

POLSKA MŁODZIEŻ NA TLE EUROPEJSKIEJ W BADANIACH EU KIDS - Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

   
 

RODZIC W SZKOLE - Marek Lecko

   

ZobACZ Harmonogram

zOBACZ program

Tworząc program części szkoleniowej, zwróciliśmy uwagę na postulaty: aktualności i przydatności praktycznej zajęć, uwzględniliśmy spotykające się w naszej pracy sfery: prawo oświatowe, praktykę kierowania szkołą, sprawy wychowawcze i społeczne, naukę o zarządzaniu.

 

Specjalnie dla Uczestników Konferencji
odbył się
koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko.
Zapraszamy do galerii na Facebooku.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Szef Konferencji – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl