Materiały wolno wykorzystywać do wszelkich celów oświatowych - lecz w postaci niezmienionej, z zachowaniem opisów i nazwisk autorów.

 

 

Szkocki system nadzoru pedagogicznego. Porównanie z polskimi realiami.
Kenneth Muir. Szef nadzoru nad szkołami Szkocji (Strategic Director for school years)

Pobierz prezentację (pdf)

   
 

Odpowiedzialność cywilno-prawna nauczycieli.
Jacek Rudnik, OSKKO

Pobierz prezentację (pdf)

Pobierz artykuł (pdf)

   
 

Pomysły na promocję zdrowia nauczycieli.
Dr hab. Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy

Pobierz prezentację (pdf)

   
 

Planowanie pracy szkoły.
Ryszard Sikora, OSKKO

Pobierz prezentację (pdf)

   
 

Dyrektor twórcą szkolnej zmiany w zakresie nauczania i uczenia się. Praktyki dyrektorskie.
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Pobierz prezentację (pdf)

 


Przez obserwację koleżeńską do zespołu uczącego się

Aleksandra Mikulska dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 we Wrocławiu

Pobierz prezentację (pdf)

Ocenianie kształtujące – pomoc w uczeniu się
Dorota Gnych dyrektor Gimnazjum nr 2 w Polkowicach

Pobierz prezentację (pdf)

A miały być tylko cele i kryteria…
Maria Traczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim

Pobierz prezentację (pdf)

Wspieramy uczniów w uczeniu się
Dorota Pintal dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Zamościu

Pobierz prezentację (pdf)

Sztuka motywowania, czyli jak pomóc dziecku, aby samo chciało
Bożena Turek dyrektor Gimnazjum w Białym Kościele

Pobierz prezentację (pdf)

   
  Polska Rama Kwalifikacji.
Instytut Badań Edukacyjnych

Pobierz prezentację (pdf)

   
  Zarządzenie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej.
Anna Jaskulska, Wydawnictwo RAABE

Pobierz prezentację (pdf)


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji
509-498-266, 501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl